Nieuwsuur
Hollandse Hoogte

Het kabinet wil ook Turkse nieuwkomers verplicht laten inburgeren. Die groep is nu nog uitgezonderd van deze inburgeringsplicht vanwege internationale afspraken, maar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken denkt dat daar omheen gewerkt kan worden.

Dat staat in een brief van het kabinet aan de Kamer. Het is de bedoeling dat de inburgeringsplicht wordt ingevoerd zodra er een nieuw inburgeringsstelsel is, met daarin meer macht voor gemeenten. Dat stelsel komt er naar verwachting naar verwachting op 1 januari 2021.

Integratie

"Niet alle mensen met een Turkse achtergrond zijn goed geïntegreerd in Nederland. Veel van hen hebben een baan en zijn actief in de samenleving, maar sommigen hebben moeite met de Nederlandse taal en vinden het lastig om hun weg te vinden in de maatschappij", schrijft het kabinet. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten straks met succes het inburgeringsexamen afleggen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen.

De Tweede Kamer wil al langer dat Turkse nieuwkomers net als andere mensen van buiten de EU een inburgeringsexamen doen, omdat dit goed zou zijn voor de integratie. Maar omdat Turkije een associatieverdrag heeft met de EU, meende het kabinet tot nu toe dat Turken niet tot zo'n examen verplicht konden worden.

Nieuw stelsel

Maar CDA en D66 hamerden er bij het kabinet op dat het associatieverdrag geen obstakel hoeft te zijn. Een uitspraak van het Europese Hof zou ervoor zorgen dat bepalingen in dat verdrag genegeerd kunnen worden bij "een dringende reden van algemeen belang".

Koolmees zei toe dat te onderzoeken. Vorig jaar zei hij al hoopvol te zijn over de kans van slagen van een inburgeringsplicht. Nu is hij dus zo ver dat het ingevoerd kan worden tegelijk met een nieuw stelsel. De verplichting gaat voor alle Turkse nieuwkomers gelden.

STER reclame