Nieuwsuur
Nieuwsuur

De afspraken binnen de coalitie zorgen weer voor moeilijkheden rondom een medisch-ethische kwestie. Dit keer gaat het om het wetsvoorstel van de Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) om de abortuspil te laten verstrekken door de huisarts.

Inhoudelijk is een meerderheid in de Tweede Kamer vóór de initiatiefwet, maar binnen de coalitie is onduidelijk of het is toegestaan om voor te stemmen.

Geen initiatieven

Niet iedereen is enthousiast over het wetsvoorstel. Kees van der Staaij (SGP) is bang dat de drempel voor abortus te laag wordt. "Omdat je op die manier eigenlijk abortussen makkelijker en normaler maakt, terwijl het toch gaat om het doden van menselijk leven."

Ook de ChristenUnie ziet het voorstel niet zitten. Onder druk van die partij is eerder een soortgelijk wetsvoorstel van de VVD van tafel geveegd tijdens de formatie van het huidige kabinet. Ook werd afgesproken dat de coalitie geen initiatieven mag nemen op het gebied van medisch-ethische kwesties. Of er gestemd mag worden op voorstellen van andere partijen is minder helder.

Wel of geen steun voor de abortuspil?

We hebben nou eenmaal te maken met een coalitie en dan is het: afspraak is afspraak.

Kamerlid Ockje Tellegen (VVD)

Kamerlid Ockje Tellegen (VVD): "Het moge duidelijk zijn dat ik voorstander ben van deze wet. Het is een wet die destijds door VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid werd ingediend en dat was niet voor niets."

De huidige minister van VWS, Hugo de Jonge, heeft opdracht gegeven om de huidige 'Wet afbreking zwangerschap' te evalueren. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2020 verwacht. Daarom wil Tellegen de stemming over de initiatiefwet liever nog even uitstellen. "Laten we de evaluatie afwachten en dan verder behandelen."

"Als alle partijen hun hart laten spreken, dan stemmen zij ervoor," denkt Kamerlid Ploumen. "Het is een heel gevoelige kwestie die ik moet gaan bespreken," zegt Tellegen. "We hebben nou eenmaal te maken met een coalitie en dan is het: afspraak is afspraak."

STER reclame