WW-fraude

Minister: minder vakantiedagen voor WW'ers na misbruik Polen

  • Siebe Sietsma

  • Siebe Sietsma

Net als werknemers met een baan hebben ook WW-gerechtigden een vastgesteld aantal vakantiedagen. Ze moeten daarvoor verlof aanvragen bij het UWV. Tijdens hun vakantie kunnen WW'ers dan naar het buitenland reizen en hoeven ze niet te solliciteren. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kondigt nu aan dat vanwege het misbruik, het aantal vakantiedagen wordt beperkt.

Het recht op vakantie wordt door vooral Poolse WW'ers gecombineerd met een andere regeling, het recht op export van de WW-uitkering. Dat houdt in dat een WW'er zijn uitkering voor de duur van drie maanden mag exporteren naar het buitenland, om daar werk te gaan zoeken. In de praktijk komt het misbruik er op neer dat Poolse WW'ers terug gaan naar hun huis in Polen en daar maximaal gebruik maken van het recht op vakantie en de duur van de export.

Onvoldoende prikkel

Ondanks de grote vraag naar werknemers in Polen vinden de WW'ers er zelden een baan. Dat duidt er op dat ze zich niet inspannen om zo snel mogelijk werk te vinden, terwijl dat wel verplicht is.

Koolmees noemt het werkhervattingspercentage in een brief aan de Kamer deze week 'erg laag', en schrijft hoe dat komt: "Vooral als de WW wordt geëxporteerd naar een lidstaat met een lager inkomensniveau is er onvoldoende prikkel om weer aan het werk te gaan." Een WW-uitkering is in Polen al snel hoger dan een modaal salaris.

In zijn brief stelt Koolmees dat hij geen ruimte heeft om misbruik van specifiek de export-WW te voorkomen. Alle maatregelen die hij neemt, moeten volgens Europese wetgeving ook gelden voor WW'ers die in Nederland blijven. De minister gaat het recht op vakantiedagen voor alle WW'ers nu koppelen aan de duur van hun WW. Een wetsvoorstel voor de nieuwe regel moet nog worden uitgewerkt.

Samenwerking

Koolmees komt ook niet met een oplossing voor de kern van het probleem: Poolse werknemers blijven in hun thuisland bijna allemaal werkloos en accepteren geen werk, terwijl de Poolse economie grote behoefte heeft aan werknemers. Het is aan de Poolse overheid om toe te zien op de sollicitatieverplichtingen van de WW'ers. Volgens de minister verloopt de samenwerking met de Poolse overheid 'in de regel' goed.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl