Nieuwsuur
caribb / Flickr / Creative Commons by-nc-nd

"Het is een probleem als Lelystad Airport er als gevolg van het stikstofprobleem niet komt." Dat zegt Pieter Elbers, president-directeur van luchtvaartmaatschappij KLM in Nieuwsuur. Volgens hem is uitbreiding van Schiphol in Lelystad voor KLM nodig om de gewenste groei mogelijk te maken.

"We moeten blijven concurreren op het Europese speelveld", zegt Elbers. "Ik wil heel graag zorgen dat we geld blijven investeren in duurzaamheid. Dat kost miljarden. Daar hebben we winstgevende groei voor nodig."

Ook zal het uitblijven van Lelystad Airport op korte termijn een verlies van enkele honderden banen voor KLM betekenen, aldus de topman. Op de lange termijn vreest hij voor het verlies van duizenden banen omdat de luchtvaartmaatschappij zijn internationale positie zal verliezen.

Luchtvaart buiten schot

Het moeten terugdringen van de stikstofuitstoot is een probleem dat haast alle sectoren van de Nederlandse economie treft. De boeren stonden de afgelopen week op het Malieveld om te demonstreren tegen in hun ogen te drastische maatregelen, de bouw ligt in Nederland deels stil als gevolg van de stikstofuitspraak en ook de industrie en de visserij moeten een duit in het zakje doen.

De opening van Lelystad Airport is uitgesteld, maar verder lijkt de luchtvaart buiten schot te blijven. De sector deed niet mee aan het Klimaatakkoord van Parijs, betaalt geen accijns op kerosine en heeft nog geen serieuze alternatieven ontwikkeld voor kerosine. Elbers: "Het heeft geen zin dat we allemaal naar elkaar wijzen. Wij zijn al jaren goed bezig."

Elbers doelt op het ontwikkelen van biobrandstof, ook al is de hoeveelheid brandstof uit frituurvet dat KLM verstookt met 0,04 procent verwaarloosbaar. Daarnaast ontwikkelt KLM samen met de TU Delft de Flying V, een prototype van een nieuw aerodynamisch vliegtuig. Ook probeert KLM met haar campagne Flying Responsible klanten milieubewustzijn bij te brengen door ze een ritje met de trein naar Schiphol ter overweging mee te geven.

Maar het afschaffen van de grote hoeveelheid korte afstandsvluchten die KLM aanbiedt binnen Europa, staat volgens Elbers niet ter discussie. "De passagier die vanuit China naar Rome komt, zal dat dan blijven doen, alleen niet meer via Amsterdam. Dat helpt dus niks voor het totaal.''

'Afspraken over accijns moeten internationaal'

Binnenkort komt oud-minister Johan Remkes met een nieuw stikstofrapport waarin hij de luchtvaartsector onder de loep neemt. Het is de vraag of de groei van Schiphol en KLM dan nog wel houdbaar is. "Ik maak me zorgen als het rapport alleen problemen vaststelt", zegt Elbers. "Ik wil zo graag naar de oplossingen kijken. Dit zijn dilemma's die het hele land raken. Als we welzijn en welvaart willen behouden, dan moeten we naar mijn idee vooral over de oplossingen praten."

"KLM pleit niet voor ongebreidelde groei, maar voor gematigde en gebalanceerde groei. Er komt een moment dat we met de juiste investeringen, de stikstof- en CO2-uitstoot omlaag kunnen brengen. Luchtvaart zorgt wereldwijd voor ruim twee procent van de CO2-belasting. Het is onze ambitie om die omlaag te brengen. Als het moet zijn we bereid om afspraken te maken over accijns en andere maatregelen maar dan moet dat wel internationaal.''

STER reclame