Geroyeerde Otten voorspelt splitsing binnen Forum voor Democratie

De uit de partij gezette senator Henk Otten zegt dat 'heel veel' mensen binnen Forum voor Democratie het oneens zijn met de koers van de partij. Hij uit felle kritiek op mede-oprichter en partijleider Thierry Baudet.

"Baudet en ik wilden vernieuwen. Alleen sloeg Baudet te veel rechtsaf. Ik heb me tot nu toe om wille van het partijbelang stilgehouden, maar dat is nu klaar. Hij behandelt mensen heel slecht. En let op mijn woorden: veel meer mensen zijn het zat, en voelen zich geschoffeerd. Mensen die zich heel hard hebben ingespannen om FvD hier te brengen. Iedereen moet maar naar zijn pijpen dansen. Het is een soort sektarische Thierry Baudet-fanclub geworden nu."

'Goede naam te grabbel'

Gisteren werd Otten uit de partij gezet. Hij zou hebben gefraudeerd met overheidssubsidie voor politieke partijen. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat hij een ongeoorloofde betaling aan een relatie heeft gedaan.

Volgens Otten "is er onenigheid geweest" over een factuur van 24.000 euro (exclusief btw) van de B.V. van Robert Baljeu. Hij ontkent dat er sprake is van fraude. Baljeu, Statenlid in Noord-Holland, is een vertrouweling van Otten. Hij is in mei door zijn partij uit de fractie gezet en ontslagen als medewerker.

Otten zegt dat de beweringen over de vermeende fraude hem schaden. Hij doet aangifte van smaad. Volgens hem vond de partij hem een "lastpost" en heeft de partijleiding de beschuldiging van fraude bedacht om van hem af te komen.

"Baudet doet nu of ik nooit een rol speelde, ik schreef zijn speeches, deed alles. Maar ineens ben ik niets meer. Dit kan echt niet. Ik laat mijn goede naam niet zo te grabbel gooien."

De strategie van Baudet werkt volgens Otten niet, ondanks goede resultaten voor Forum bij de Provinciale Statenverkiezingen en (in iets mindere mate) de Europese Parlementsverkiezingen. "Kijk wat al die fratsen en uitspraken van Baudet ons hebben opgeleverd in de provincies: behalve in Limburg doen we nergens mee."

"Toen we de verkiezingen in maart wonnen, zijn we precies twee uur lang leading geweest, prachtig was dat. Maar toen begon Baudet aan zijn speech, met al de agressieve zinnen en woorden. Veel mensen zijn toen al afgehaakt."

"Mensen zijn geschrokken van de koers van Baudet. Dat boreale gepraat en die rare opmerkingen over vrouwen zijn meer mensen zat. Bij de Europese verkiezingen erna zag je dat al. Maar hij wil niet luisteren dat we het anders moeten doen."

Machtsstrijd

Al langer is er onenigheid tussen prominenten binnen de partij. Zo wil een deel een andere partijstructuur met meer inspraak voor leden. Ook ontstond er vorig jaar een kloof tussen 'pragmatici' Otten en Baljeu en 'ideologen' onder wie Baudet en fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Cliteur.

Otten: "Er zijn veel mensen en FvD-kiezers die eigenlijk de lijn-Otten kiezen. Voor die mensen wil ik me blijven inzetten. Voor verbetering van de koopkracht, voor politieke vernieuwing. Ik wil een brede, gedegen partij, waarbinnen discussie kan zijn."

Henk Otten uit felle kritiek op Thierry Baudet

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl