Nieuwsuur
anp

Te positieve inschattingen en regels en wetten die de problemen alleen maar groter maakten. Het overheidsbeleid om de veehouderij in Nederland te verduurzamen werd vandaag hard gekraakt door de Algemene Rekenkamer. Tussen 2013 en 2017 is de uitstoot van zowel ammoniak, stikstof als fosfaat toegenomen.

Elke keer mochten veehouders toch weer groeien als zij zelf een oplossing voor de mest hadden. "Het beleid resulteerde ook niet in grip op de vervuiling door mest", concludeert de Rekenkamer, die pleit voor veel duidelijkere regels: "Stel heldere normen vast en ga daarop handhaven. Vereenvoudig de regels. Verminder de regeldruk."

Bewust risico

Volgens de Rekenkamer was het beter geweest als de keuze voor groei van de melkveehouderij pas was gemaakt, nadat de beschikbare ruimte daarvoor in kaart was gebracht. In het rapport staat: "Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit."

Het verduurzamen van de veehouderij blijkt dus een hardnekkig probleem te zijn. Welke oplossing zien de boeren?

Boeren voelen zich kind van de rekening

STER reclame