Commissie oordeelt: fouten in omstreden proefschrift over salafisme

Een promovendus van Tilburg University heeft fouten gemaakt bij zijn onderzoek naar salafisme in Nederland. Een onderzoekscommissie constateert dat de Iraans-Nederlandse Mohammad Nazar Soroush "een groot aantal islamitische instellingen" in zijn proefschrift zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing als salafistisch heeft bestempeld.

Het proefschrift verscheen in september vorig jaar en werd toen juist gepresenteerd als een gedegen studie naar de radicale islam. Soroush concludeerde dat er een groeiende groep jonge salafisten is op wie de politiek geen greep gaat krijgen. Er werd zelfs een Kamerdebat aangevraagd naar aanleiding van de waarschuwingen.

Moskeeën en deskundigen wezen later op onjuistheden en nalatigheden in het proefschrift. Vooral de Imam Malikmoskee in Leiden had veel klachten. De Tilburg University schakelde vervolgens een externe commissie in om het proefschrift te controleren. Die stelt nu dat Soroush "verwijtbaar onzorgvuldig" heeft gehandeld.

Ook zijn de promotor en de copromotor van Tilburg University volgens de commissie tekortgeschoten bij "de inhoudelijke begeleiding en de beoordeling van het promotietraject".

Geen promoties meer begeleiden

De universiteit neemt daarom maatregelen. Zo wordt de onderzoeker verzocht het proefschrift niet verder te verspreiden zonder toevoeging van het oordeel van de commissie. Ook moet hij een rectificatie plaatsen in het tijdschrift Current anthropology en in de nieuwsbrief van de American Anthropological Association.

De promotor die Soroush begeleidde, Ruben Gowricharn, mag van Tilburg University in de toekomst geen promoties meer begeleiden; hij verliest zijn promotierecht. Copromotor Jan Jaap de Ruiter krijgt een formele berisping.

Om onjuistheden in de toekomst te voorkomen wil de universiteit dat promovendi een passage opnemen in hun proefschrift waarin duidelijk wordt gemaakt welke onderzoeksmethode is gebruikt. Ook moeten promovendi een trainingsprogramma volgen waarin aandacht wordt besteed aan wetenschappelijke integriteit.

Bekijk hieronder de reportage terug die Nieuwsuur in september maakte over de kwestie:

Reportage: Leidse moskee beschuldigt Tilburgse wetenschapper van grove fouten

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl