'Ik ben boos, maar God houdt ook van mensen achter Nashville-verklaring'

De zogeheten Nashville-verklaring leidt tot ophef en felle discussies, ook binnen de kerk. Enerzijds zijn er de ondertekenaars, die zeggen op te komen voor de klassiek christelijke standpunten over man en vrouw. Anderzijds zijn er predikanten die vinden dat iedereen welkom is in het huis van God.

En dan zijn er nog de homoseksuele christenen. Zoals Alexander Noordijk, hij is predikant van een kerk op het Amsterdamse IJburg en openlijk homoseksueel. Toen hij 25 jaar was, werd geprobeerd om zijn homoseksualiteit uit te drijven. Hij vindt het nog steeds heftig om daaraan terug te denken.

"Dat mensen dan bidden: duivel ga eruit. En zeggen dat ik opnieuw geboren moest worden. Ze spraken dan de zogeheten tongentaal, een soort geheimtaal, en drukten steeds harder op mijn hoofd zodat het eruit kwam", zegt Noordijk. "Maar vervolgens was ik niet 'genezen', waardoor ik me afvroeg of ik er wel mocht zijn."

Pijn en verdriet

Noordijk is zelf inmiddels tien jaar getrouwd met een man. Die probeerde daarvoor jarenlang zijn homoseksualiteit van zich af te schudden bij de stichting Evangelische Hulp aan Homoseksuelen. Hij kwam daardoor psychisch zwaar in de knoop te zitten en kreeg te maken met zelfmoordgedachtes.

Het echtpaar probeert nu jongeren te helpen. In de kerk van Noordijk komen zo nu en dan homoseksuele en transgenderjongeren bijeen die zich in hun eigen kerk niet kunnen uiten. "We zien de pijn en het verdriet van die jonge jongens en ook meisjes uit de gereformeerde, evangelische en ook protestantse kerk."

De predikant merkt dat de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring veel losmaakt. "Er komen mails, telefoontjes en appjes binnen van jongeren uit heel Nederland." Zelf maakt het hem kwaad, maar hij vindt het ook lastig. "Want God houdt ook van de mensen die deze verklaring hebben gemaakt."

Dominee Maarten Klaassen is een van de initiatiefnemers van de verklaring. Hij zegt dat de verklaring duidelijkheid moet scheppen voor de achterban. "Het is in de eerste plaats een bevestiging van wat de kerk altijd geleerd heeft aangaande het huwelijk. En dat is enorm onder druk komen te staan in onze samenleving."

Volgens Klaassen is er verwarring ontstaan over wat de bedoeling is van de verklaring. "Die zou namelijk beweren dat je je homoseksuele identiteit moet ontkennen of terug in de kast zou moeten of er zelfs van zou moeten genezen, maar dat is absoluut niet de bedoeling van deze verklaring."

Hij vervolgt: "Wij weten dat homoseksualiteit een gegeven is, maar wij zien geen ruimte voor het praktiseren van een homoseksuele relatie. De bedoeling van de verklaring is om naar de kerken en naar de samenleving een duidelijk statement te maken van waar orthodoxe christenen voor staan."

'Het is niet zo opzienbarend'

Het OM maakte vandaag bekend te gaan onderzoeken of het pamflet strafbaar is. Minister Ingrid van Engelshoven noemde het eerder een stap terug in de tijd. COC Nederland noemt de verklaring schadelijk en onbarmhartig. De homobelangenclub spreekt eveneens van een stap terug.

Volgens predikant Henk-Jan Prosman uit Nieuwkoop staat er niet veel nieuws in de Nashville-verklaring. "Dit is ongeveer zoals de traditionele leer over het onderwerp altijd is geweest. Het is niet zo opzienbarend." Hij heeft de verklaring zelf niet ondertekend, maar staat er in grote lijnen wel achter.

Hij vindt alle ophef getuigen van doorgeschoten politieke correctheid. "Er klinkt een soort morele superioriteit in door, van kijk hoe achterlijk en benepen zij zijn, daar hebben wij geen last van." Hij denkt dat behoudende gelovigen daardoor misschien hun mond zullen houden. "Dat vind ik geen positieve ontwikkeling."

De verklaring is in de eerste plaats een bevestiging van wat de kerk altijd geleerd heeft aangaande het huwelijk.

Maarten Klaassen, dominee en initiatiefnemer

De vele reacties hebben ook dominee Klaassen een beetje overweldigd. "Het geeft aan dat het een open zenuw is in onze samenleving. Aan de andere kant zal de samenleving ook moeten begrijpen dat er Nederlanders zijn die er anders over denken dan de mainstream Nederlander."

Hij benadrukt nogmaals dat homoseksualiteit een gegeven is. "Net als heteroseksualiteit. Er zijn ook mensen in mijn gemeente die homoseksueel zijn, maar die leven celibatair. Dat is dan de consequentie en de weg die de Bijbel voorschrijft."

Nashville-verklaring leidt tot ophef en discussies, binnen én buiten kerk

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl