Nieuwsuur
ANP

"Ik denk dat het heel goed is als wij in Nederland weer verzorgingshuizen hebben", zegt Eric van der Burg, VVD-wethouder in Amsterdam. Het zorgt volgens hem voor minder eenzame ouderen, pakt het personeelsprobleem in de zorg aan én zorgt voor doorstroming op de woningmarkt.

"Veel ouderen willen wel verhuizen, maar kunnen dat niet. Zij houden dan een woning bezet die ze zelf als te groot ervaren, terwijl er aan de andere kant grote vraag is naar woningen. Met name in de grote steden kan het een grote bijdrage leveren aan het probleem", zegt de wethouder.

Zijn oproep voor de terugkeer van het verzorgingshuis is opvallend te noemen. Samen met zijn partij de VVD werkte hij de afgelopen jaren juist mee aan de afbouw van verzorgingshuizen. Sinds het kabinet-Rutte II kunnen mensen er niet meer terecht. Langer zelfstandig wonen en zorg aan huis is het devies.

Van der Burg heeft nu een draai gemaakt. "Mijn mening is veranderd, maar de situatie is ook veranderd. Je ziet dat sommige ouderen achter hun voordeur verpieteren. En er is te weinig personeel, zeker in thuiszorg. Daarnaast kan het voor de woningnood dus een oplossing zijn."

Een gemiddelde leeftijd van 60 jaar

"Of verzorgingshuizen de juiste oplossing zijn? Daar heb ik niet zoveel verstand van. Maar dat het een positief effect zal hebben op de woningmarkt, dat weet ik wel zeker", zegt Leon Bobbe, directievoorzitter van De Key. De woningbouwvereniging is een van de grootste van Nederland.

In de woningen van de Key wonen met name ouderen, blijkt uit een recent onderzoek. "De gemiddelde leeftijd van onze huurders is 60 jaar. En dat zal de komende jaren verder stijgen", zegt Bobbe. "Het geeft aan dat veel mensen blijven zitten. Dat maakt het voor jongere mensen lastig om aan een woning te komen."

De meeste ouderen willen niet in een groot huis met lange gangen en een eigen kamertje wonen.

Liane den Haan, ouderenbond ANBO

Van der Burg viel een paar weken geleden Jan Slagter, baas van omroep Max, bij op Twitter. Slagter pleitte in het tv-programma Pauw voor de terugkeer van het oude verzorgingshuis. "Ik dacht: hij heeft helemaal gelijk. En dat heb ik toen ook getwitterd. En achter die uitspraak sta ik nu nog steeds."

Hij beaamt wel dat de verzorgingshuizen niet compleet in oude stijl moeten terugkomen. "Die bezuinigingsmaatregel in het verleden was ingegeven door het feit dat vanuit zorggeld de woonfunctie werd betaald. Daarvoor moeten we met z'n allen een andere constructie verzinnen."

De wethouder snapt dat niet alle ouderen terug willen naar het verzorgingshuis. "Maar het is belangrijk dat mensen een keuze hebben. Door de afbouw van de verzorgingshuizen is die keuze er minder. Aan dit soort voorzieningen is wel degelijk behoefte."

Willen ouderen er wel naartoe?

Volgens ouderenbond ANBO is er onder ouderen weinig animo voor het verzorgingshuis. "Verreweg de meeste ouderen willen niet in een groot huis met lange gangen en een eigen kamertje wonen. Het gaat om een paar uitzonderingen die dat wel willen", zegt directeur Liane den Haan.

Zij ziet dan ook geen heil in de oproep van Van der Burg. "In onze onderzoeken geven ouderen aan dat ze liever lang thuis willen wonen met wat hulp of in een andere, kleinere woonvorm. Je moet het wonen wel inrichten op hun wensen. Straks bouw je verzorgingshuizen waar mensen niet naartoe willen."

Volgens Den Haan speelt er een ander probleem. "Mensen weten de nieuwe wooninitiatieven vaak niet te vinden. De informatie is nu vaak te beperkt. Gemeenten zouden het aanbod in kaart moeten brengen. Nu hebben mensen snel het idee dat er niks voor hen is. Daar komt waarschijnlijk ook die roep om een verzorgingshuis vandaan."

Reportage: Amsterdamse wethouder wil terugkeer verzorgingshuizen

STER reclame