Nieuwsuur
Nieuwsuur

In verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam zijn het afgelopen jaar diverse ouderen mishandeld door personeel en medebewoners. Een klokkenluider, die Nieuwsuur heeft gesproken, maakt melding van geestelijke en lichamelijke mishandeling. Trouw schreef er vandaag een artikel over.

De klokkenluider treedt naar buiten omdat het geweld uit de hand loopt "en ik bang ben dat het een keer verkeerd afloopt." Dat iemand zal overlijden? "Ja", zegt de klokkenluider. In het verpleeghuis wonen ouderen met dementie.

Klap

"Er is al heel lang sprake van mishandeling. Maar aan de signalen wordt geen gehoor gegeven", zegt de klokkenluider. "Ze zeggen: we gaan het uitzoeken, we pakken het op, we maken een plan. Maar het blijft maar voortduren." De klokkenluider noemt de situatie in De Leeuwenhoek "structureel abnormaal". "Er wordt geschreeuwd en dat kan uitmonden in een klap. Bewoners worden geslagen."

'Ik ben bang dat het een keer verkeerd afloopt'

Gijsbert van Herk, voorzitter van de raad van bestuur van stichting Humanitas, waaronder De Leeuwenhoek valt, heeft geen goed woord over voor het verhaal van de klokkenluider. "Kom gewoon hier praten, met mij en met het team. En doe het niet via zo'n achterdeur. Kennelijk is dit de keerzijde van onze transparantie, dat je op je achilleshiel getrapt wordt."

Van Herk erkent wel dat er af en toe ontoelaatbare situaties ontstaan in zorginstellingen, maar is dat een landelijk probleem. "En dat hebben we de afgelopen twee jaar hier op orde gebracht. Dat we dat discreet en netjes melden volgens het protocol. En dat doen we."

Blauwe plekken

Het afgelopen jaar heeft De Leeuwenhoek 17 gevallen gemeld bij de Inspectie. "Op de tienduizend mensen die we verzorgen. Die gevallen leidden soms tot verbetering en dus is niet altijd tot de vaststelling van een calamiteit." Volgens Van Herk gaat het dan om blauwe plekken "omdat iemand bijvoorbeeld een dunne huid heeft en iets te stevig is beetgepakt" of tot onvoldoende verzorging van een wond. "We zijn daar heel open over, zodat we ervan leren."

Hij vindt dat in het artikel in Trouw zaken uit zijn verband zijn getrokken. "Het is een verschrikkelijk artikel. De insinuaties zijn volstrekte onzin. In de zorg tolereren we geen ouderenmishandeling. Dat was zo en dat is zo. Ook bij ons tolereren we dat niet."

Het personeel van De Leeuwenhoek is volgens de voorzitter erg verdrietig door het nieuws en mogelijk door een uitlating van hemzelf. Van Herk zei in het artikel van Trouw, wijzende op de multiculturele buurt in het centrum van Rotterdam waarin De Leeuwenhoek staat: "Als wij met de Nederlandse bril van een hbo-verpleegkundige uit Maastricht naar de zorg in De Leeuwenhoek kijken, ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?"

"Mensen doen hier hun best en werken hier soms al ruim dertig jaar. We proberen te vertellen dat het in de steden moeilijker is zorg te verlenen dan elders in het land. Omdat je met heel veel verschillende culturen en achtergronden te maken hebt."

De klokkenluider vindt het "pure discriminatie". "Waar je ook ook vandaan komt, je weet dat je niet sowieso mag slaan, maar dat gebeurt wel."

Liefdevolle zorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid laat Nieuwsuur weten: "De inspectie onderzoekt wat er precies speelt in De Leeuwenhoek. Dat is de stap die nu gezet moet worden. Op de uitkomst daarvan kan ik nu niet vooruitlopen. Juist omdat het gaat om kwetsbare ouderen die aan de zorg van professionals zijn toevertrouwd en daarvan afhankelijk zijn, moet de kwaliteit en de veiligheid daarvan boven iedere twijfel verheven zijn. Alle ouderen hebben recht op veilige en liefdevolle zorg."

In 2016 stond De Leeuwenhoek op een zwarte lijst van de Inspectie Gezondheidszorg, maar een jaar later verdween het verzorgingshuis van die lijst.

STER reclame