Nieuwsuur
ANP

Het niveau van het onderwijs in Nederland gaat achteruit. Prestaties van leerlingen dalen en we behoren niet meer tot de internationale top. Ook Erik Verbeek, directeur van de Groen van Prinsterer-basisschool in Bunschoten, ziet verandering ten opzichte van vroeger.

Het komt volgens hem deels door het lerarentekort. "Dat is heel groot. Eigenlijk wil je niet meer dan twee leerkrachten op een groep, dat is beter voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Maar wij hebben bijvoorbeeld een groep die acht verschillende leerkrachten per week heeft gehad, vier maanden lang. Dat is bijna een leerkracht per dagdeel."

Ook is de waardering voor leerkrachten volgens hem verminderd. "Dat zie je terug in de politiek, maar ook bij ouders en leerlingen. Leerkrachten hebben geen aanzien meer."

Verbeek denkt dat er meer geld moet komen zodat extra mensen kunnen worden ingezet en de werkdruk minder wordt. Ook moeten de klassen kleiner worden.

Wat zeggen de leerkrachten?

Slechte concentratie

Agnes van Halteren herkent de problemen. Ze zit sinds 37 jaar in het onderwijs, en geeft nu les aan de kleutergroep. Ze merkt dat ze met steeds meer verschillende problemen van de leerlingen te maken heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, werkhouding en concentratie.

Er is van alles wegbezuinigd. "Zoals testen op het gebied van logopedie en motoriek. Er wordt nu van leerkrachten verwacht dat zij dingen herkennen waar specialistische kennis voor nodig is. De grote problemen of afwijkingen vallen wel op, maar juist de wat kleinere problemen die je vroeg zou moeten aanpakken schieten er nu wel eens bij in."

Ondertussen worden ouders kritischer. "Dat is ook goed, want leraren hebben het heus niet altijd bij het rechte eind, maar ouders realiseren zich niet dat er ook nog andere kinderen in de klas zitten. Er is geen tijd voor extra aandacht voor alle kinderen."

Toch vindt Van Halteren dat het een prachtig vak blijft. "Elke dag is een feestje, en elke dag is anders."

Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij maar alles kunnen met leerlingen.

Rianne Hagebeuk, intern begeleider en voormalig leerkracht

Door de wet op passend onderwijs wordt van de leerkrachten een grotere verscheidenheid aan expertise verwacht. Bijvoorbeeld op het gebied van gedragsproblemen. Kinderen die anders naar het speciaal onderwijs zouden gaan, zitten nu in de klas.

"Daar moeten de leraren dan aandacht aan besteden, hoeveel tijd is er dan over voor rekenen en taal?", zegt intern-begeleider en voormalig leerkracht Rianne Hagebeuk. "Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij maar alles kunnen met leerlingen, maar dat is vaak helemaal niet zo."

Er moeten meer docenten komen, vindt ook Hagebeuk. Ze ziet een stijgende lijn bij leerlingen wanneer ze een vaste docent hebben, in plaats van steeds invalkrachten.

Kennisoverdracht is door de komst van internet minder belangrijk geworden. "Je kan alles tegenwoordig op online opzoeken, maar juist de sociaal-emotionele ontwikkeling die je doormaakt door les te krijgen van een leerkracht, is belangrijk."

Lezen en schrijven

Leerlingen presteren minder goed in kernvakken als lezen en schrijven, merkt Joke Verburg. De afgelopen negen jaar heeft ze aan groep acht lesgegeven.

"Tegenwoordig moeten leerlingen er zo veel meer bij leren: samenwerken, organiseren. Daardoor ligt de focus minder op de kernvakken. De kennis daalt. De basis kennen ze wel, maar het zit er gewoon minder diep in, vooral bij de kinderen die lastiger meekomen."

Ook leerkrachten moeten meer doen. "Zoveel meer dan alleen lesgeven. Je zit in allerlei commissies. En dan heb je al die oudergesprekken en ik doe ook nog de overdracht naar de middelbare school. Dan moet je nog de hele geschiedenis van al die kinderen doornemen."

Verburg vindt het een mooi vak. "Je kan veel uit jezelf halen en overbrengen op kinderen. En elk jaar is weer anders." Maar om nu te zeggen dat elke dag weer een feestje is, vindt Verburg overdreven. "Ik vind het soms best heel zwaar, die kinderen in groep acht zijn behoorlijk bijdehand. En je moet ze toch steeds maar gemotiveerd houden."

STER reclame