Aangepast

Gelijk loon voor gelijk werk in EU, behalve voor vrachtwagenchauffeurs

De Europese Unie is akkoord over gelijk loon voor gelijk werk. Dat betekent dat er betere arbeidsvoorwaarden komen voor Europese werknemers die tijdelijk in een ander EU-land werken.

Een Poolse schilder die hier werkt, krijgt vanaf 2021 hetzelfde loon als zijn Nederlandse collega. En ook een dertiende maand, zoals in veel cao's is afgesproken.

Ook mogen deze werknemers nog maar maximaal twaalf maanden tijdelijke werkzaamheden uitvoeren, met een eventuele verlenging van zes maanden.

Opvallend genoeg gelden deze afspraken niet voor de transportsector. Daar kwamen de ministers gisteren niet uit.

De sector is lastig te vangen in de nieuwe wetsvoorstellen door het mobiele en internationale werk van chauffeurs. Daarom willen Oost-Europese landen, gesteund door Spanje, Portugal en Ierland, aparte wetsvoorstellen.

Om hun concurrentievoordeel te behouden willen ze dat voor hun een uitzondering wordt gemaakt, zodat chauffeurs bij een kort verblijf nog steeds kunnen werken voor een salaris uit hun eigen land.

Teleurstelling

Agnes Jongerius, rapporteur in het Europees Parlement op het detacheringsdossier, vindt het jammer dat voor de transportsector vooralsnog de oude detacheringsregels gelden.

"Dit is een teleurstelling. Het gevaar van uitbuiting en oneerlijke concurrentie in die sector is hierdoor nog niet opgelost, terwijl er een mooi voorstel ligt. We zullen opnieuw moeten vechten voor een eerlijk en sociaal pakket, want ook in de transportsector heeft iedereen recht op een eerlijk loon."

'Ik verdien 253 euro per maand'

Het Europees parlement en de EU-landen gaan nu onderhandelen over hoe het nieuwe akkoord kan worden omgezet in nieuwe wetgeving.

Het blijft de vraag of het nieuwe plan voor gelijke lonen gaat werken, omdat er nog steeds grote welvaartsverschillen zijn tussen de EU-landen.

Daarnaast staat of valt het plan bij handhaving en arbeidsinspecties in de sector. En juist daar ontbreekt het nog vaak aan.

Meer samenwerking

Afgelopen week hebben Benelux-landen wel besloten dat hun inspectiediensten voor transport meer gaan samenwerken. Zo gaan ze gegevens van overtredingen uitwisselen en controleren op rij -en rusttijden.

Op die manier moet een duidelijker beeld ontstaan welke transportbedrijven overtredingen maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl