Nieuwsuur
Tino van Dam / NOS Ooggetuige

Hagelstenen ter grootte van tennisballen en auto's die vastzitten in ondergelopen straten. Het zijn beelden die we in de toekomst veel vaker zullen gaan zien. Door klimaatverandering is het weer in Nederland steeds extremer geworden. In de toekomst zal het extreme weer alleen maar toenemen en Nederland is daar niet goed op voorbereid. Hiervoor waarschuwen wetenschappers in het tv-programma De Kennis van Nu.

Klimatoloog Wilco Hazeleger is een van hen. Volgens hem zijn we goed voorbereid op zeespiegelstijgingen. Maar per graad temperatuurstijging komt er volgens hem meer dan 10 procent meer water uit een bui.

"We zitten veilig achter de dijken. Maar we zijn niet goed voorbereid op extreme wateroverlast. Straten en huizen die onder water komen te staan en hagel die heftiger wordt. Dat komt allemaal op ons af."

Het was eigenlijk geen hagel meer, het waren brokken ijs die uit de lucht kwamen vallen.

Paprikateler René Joosten

Dat werd paprikateler René Joosten uit Someren duidelijk. Op 23 juni 2016 werd 90 procent van zijn kassen vernietigd door enorme hagelstenen. Vijftig vrachtwagens vol gebroken glas werden afgevoerd en zijn gehele paprikateelt ging de container in. De schade: 7,5 miljoen euro.

"Het klonk alsof honderd mensen stenen naar je ruiten staan te gooien, zo'n lawaai was het. Het was eigenlijk geen hagel meer, het waren brokken ijs die uit de lucht kwamen vallen. Gelukkig waren er geen mensen in de kassen aan het werk, anders was het waarschijnlijk een rampgebied geworden."

Nadien heeft de gemeente Someren allerlei maatregelen genomen om beter voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden, onder andere het uitvoeren van een stresstest.

Stresstest

Afgelopen Prinsjesdag werd voor het eerst het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Dit plan moet ervoor zorgen dat de samenleving zich beter gaat wapenen tegen de extremere weersomstandigheden.

In het plan staat dat elke gemeente verplicht zijn zwakke plekken in kaart moet brengen. Om deze knelpunten te lokaliseren moeten gemeenten stresstesten uitvoeren: het virtueel simuleren van enorme regenbuien om vervolgens te kijken waar deze buien problemen veroorzaken.

Bekijk de animatie van de Deltacommissaris over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie:

Animatie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Volgens voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie Stefan Kuks moet 'er een stevige ambitie bij om Nederland nog waterrobuuster in te richten.' Volgens Kuks zijn we niet te laat maar moeten we wel op tijd beginnen met aanpassingen in gemeenten, zoals het plaatsen van groendaken, regenwaterpleinen of het aanpassen van de riolering.

"Af en toe worden we overvallen door enorme regenbuien die zorgen voor heel veel schade. We hadden beter preventieve maatregelen moeten nemen. Geld is altijd de beperkende factor. We willen in gesprek met de samenleving over de vraag waar we ons geld op moeten inzetten."

Risico's

Het bewustzijn is er al wel volgens klimatoloog Hazeleger, maar de maatregelen nog niet. Volgens zijn modellen kunnen orkanen die we nu zien in het Caribisch gebied in de toekomst afslaan naar Europa en als heftige stormen in Nederland terecht komen.

"Het gevolg is dat wij kwetsbaar zijn. Als zo'n extreme weersituatie zich voordoet dan kunnen systemen omvallen. Denk daarbij aan het wegennetwerk en het transportnetwerk. Maar je moet er niet aan denken dat onze ziekenhuizen onder water lopen of dat er iets met ons energienetwerk gebeurt."

Nederland kwetsbaar voor wateroverlast bij extremere weersomstandigheden

STER reclame