Aangepast

Ondernemers en vakbond presenteren nieuw 'sociaal akkoord'

Het sociaal akkoord dat minister Lodewijk Asscher sloot in 2013 met vakbonden en werkgevers moet op de schop. Dat vinden Ondernemend Nederland (ONL) en Alternatief Voor Vakbond (AVV), die vandaag een nieuw 'sociaal akkoord' hebben overhandigd aan de formerende partijen.

Onder het huidige sociaal akkoord kregen flexwerkers minder zekerheid, werd ontslag van werknemers moeilijker en is er niets terecht gekomen van een leven lang leren, stellen Hans Biesheuvel (ONL) en Mei Li Vos (AVV). "Dat komt omdat er geen rekening is gehouden met het kleinbedrijf. Ruim 90 procent van de ondernemingen in Nederland."

De ondernemersorganisatie en vakbond pleiten daarom voor nieuwe afspraken waarbij wel rekening wordt gehouden met kleine bedrijven. De voorstellen moeten het werkgeverschap weer aantrekkelijk maken en de positie van flexwerkers verbeteren.

Compenseer de flexwerker

Dat willen ze voor elkaar krijgen door een flexwerker vanaf dag één een ontslagvergoeding te laten opbouwen. Hoe korter het contract, hoe hoger de ontslagvergoeding. "Dat maakt korte contracten duurder voor de werkgever en het aantrekkelijker om iemand vast in dienst te nemen."

Na anderhalf jaar volgt een vast contract of een langdurig tijdelijk contract van minimaal vier jaar. De periode tussen twee contracten moet weer terug naar drie maanden.

Bekijk het gesprek met Biesheuvel en Vos in Nieuwsuur

Daarnaast is het belangrijk dat het ontslaan van werknemers makkelijker en goedkoper wordt voor kleine bedrijven, vinden Biesheuvel en Vos.

Dit door een apart ontslagstelsel met verlichte dossieropbouw en waarin meer ruimte is voor rechters om contracten te beëindigen. Er moet een ontslagvergoeding komen van maximaal twee maanden salaris voor kleine bedrijven.

Leven lang leren

Verder willen ONL en AVV dat kleine bedrijven werknemers die ziek zijn niet meer twee jaar lang hoeven door te betalen. Na een jaar moet ziekte worden betaald uit een collectieve pot.

Een ander belangrijk punt uit het nieuwe 'sociaal akkoord' is het inzetten op een leven lang leren. In contracten moeten scholingsafspraken komen en de huidige opleidingsfondsen moeten worden samengevoegd tot één publiek fonds, het Ontwikkelfonds. "Zo wordt een leven lang leren beschikbaar voor werknemers met tijdelijk en vaste contracten en zzp'ers."

De huidige polderpartners zijn niet representatief voor de werkenden in Nederland.

Hans Biesheuvel

De vakbond en ondernemersorganisatie presenteren het akkoord aan de formerende partijen met de aanbeveling om bij de uitwerking meer belanghebbenden te betrekken."Wij zijn voor de overlegeconomie, maar tegen de huidige polderpartners omdat zij niet representatief zijn voor de werkenden in Nederland nu."

Er moeten meer partijen aan tafel. Als voorbeeld noemt Biesheuvel het energieakkoord. "Dat is door 38 partijen ondertekenend en wordt breed gedragen. Het sociaal akkoord wordt nu vooral geregeld in achterkamertjes. Dat moet anders."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl