Nieuwsuur

Jorg begeleidt misbruikers bij terugkeer naar de samenleving

Nieuwsuur

"Het is een persoon die wat mij betreft, hoe erg het delict ook is geweest, een tweede kans verdient. Op deze manier kan ik helpen zijn leven weer op orde te krijgen." Jorg Willems begeleidt als vrijwilliger veroordeelde misbruikers bij hun terugkeer in de maatschappij.

Willems doet dat voor het COSA-project. COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid) werkt daarbij ook nauw samen met de reclassering. Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden een zedendelinquent, met als doel nieuwe slachtoffers te voorkomen. Willems heeft dat nu drie keer gedaan, onder wie bij een sportcoach.

"Zo'n cirkel begint altijd vrij intensief", vertelt Willems. "Het is dan belangrijk om vertrouwen te winnen, dus dan zijn we als hele groep iedere week bij elkaar. We praten over zijn verleden, delict en doelen en wat hij wil bereiken. Een vertrouwensband opbouwen duurt echt wel weken."

'Als vrijwilliger help ik de samenleving beter te maken'

Vervolgens helpen de vrijwilligers hem bij alledaagse bezigheden, zoals boodschappen en koken. Ook zorgen ze ervoor dat hij een sociaal netwerk opbouwt en houden ze een oogje in het zeil.

De vrijwilligers bouwen een intensieve relatie op met de misbruiker, al is het geen vriendschapsrelatie. Er wordt veel gepraat over de gevoelens van de misbruiker, bijvoorbeeld over hun seksuele gevoelens voor kinderen.

"Dat is soms best ingrijpend", zegt Willems. "Daar moet je het, zeker in de beginfase, met je mede-vrijwilligers over hebben. We gaan dan vaak een uurtje napraten. Het gaat je niet in de koude kleren zitten."

Gevaar wegnemen

De seksmisdadigers die door een COSA-cirkel worden begeleid, hebben altijd een gemiddeld tot hoge kans op een terugval. Vooral een sociaal isolement vormt een groot risico om weer in herhaling te vallen. Dat was voor Willems ook de reden om zich aan te melden als vrijwilliger.

"Het zijn mensen die aan de onderkant van de samenleving staan, in een isolement zitten. Het is juist belangrijk om dat gevaar weg te nemen."

Om mee te doen aan het project, moeten de de daders hun misdaden bekennen. Ook ondertekenen ze een contract waarin ze beloven vrij te willen leven en er alles aan te doen op niet opnieuw kinderen te misbruiken.