Nieuwsuur
ANP

Nederland moet een koploper worden in de groene industrie. Dat is een van de pijlers van het Energieakkoord dat in 2013 na lang onderhandelen tot stand kwam. Maar uit een nog niet gepubliceerd rapport, in handen van Nieuwsuur, blijkt dat Nederland ver achterloopt om die doelstelling te halen.

In het akkoord werd afgesproken dat de economische waarde van de groene industrie in tien jaar tijd moet verviervoudigen. Van 2,6 miljard euro in 2010 naar 10 miljard in 2020. Maar halverwege de termijn blijkt dat de waarde nog maar 3,6 miljard euro is.

Er is een "flinke versnelling" nodig om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen, staat in het rapport 'Monitoring en doelbereik groene industrie in Nederland', dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken werd gemaakt.

"We lopen ontzettend achter", vertelt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. "Het duurt heel lang voor een industrie is opgebouwd. De overheid moet eerst lange tijd geld investeren, dan wordt er geld mee verdiend om het vervolgens te exporteren."

Er is te weinig geïnvesteerd de afgelopen jaren, zeggen deskundigen. Tijdens de afgelopen kabinetten was er geen consequent subsidiebeleid waardoor de groene industrie zich niet goed kan ontwikkelen.

"De overheid stimuleert innovaties, maar stopt er weer mee op het moment dat het opkomt. Dat is funest. Kijk naar de hybride auto, nadat de subsidie stopte, duikelde de verkoop omlaag. Zo is het ook met schone technologie", legt Rotmans uit.

Tijdens de innovatieperiode hadden we heel veel aan de overheid, maar de laatste jaren waren teleurstellend.

Hans van Breugel

Hans van Breugel, fabrikant van getijde-turbines, ondervond ook de gevolgen van een grillig subsidiebeleid. Na jaren van ontwikkelen, wilde hij turbines plaatsen in de Oosterscheldekering, waarmee elektriciteit zou worden opgewekt.

Maar in 2010 maakte het kabinet Rutte-1 een einde aan de speciale subsidie voor getijde-energie, waardoor de plannen moesten worden uitgesteld.

Jaren later en met alternatieve subsidies werden de turbines alsnog geplaatst, maar het bedrijf liep achterstand op. "Tijdens de innovatieperiode hadden we heel veel aan de overheid, maar de laatste jaren, die nodig waren voor de commercialisering, waren teleurstellend", zegt Van Breugel.

'Nederland is niet goed in het ontwikkelen van een industrie'

Volgens Van Breugel moet Nederland kijken naar hoe Duitsland en Denemarken het doen. Nederland was ooit een belangrijke speler bij de ontwikkeling van windmolens, maar moet nu windmolens importeren uit Denemarken. De Denen zijn inmiddels marktleider.

Er is een langetermijnvisie nodig, vindt Van Breugel. "Er moet tien jaar lang stabiel overheidsbeleid zijn. Dat hebben investeerders nodig om te kunnen investeren. Landen om ons heen hebben dat wel gedaan. Daarmee creëerden ze een thuismarkt om vervolgens een exportindustrie op te bouwen."

Als er niks verandert in Nederland, vreest Van Breughel dat zijn bedrijf wordt overgenomen door een buitenlandse fabrikant.

Ook in het rapport wordt het kabinet geadviseerd om een stabiel beleid te voeren. "Met concrete aanpak gericht op de uitrol van een techniek en een duidelijke stip op de horizon."

'Groene industrie loopt achter bij verwachtingen'

STER reclame