Nieuwsuur

Hoe gaan politieke partijen hun beloftes betalen?

ANP

Domineerden bij de vorige verkiezingen voorstellen om te bezuinigen, nu draait de economie beter en willen partijen weer geld uitgeven. Maar de onderlinge verschillen in de financieel-economische keuzes van de partijen bij de Kamerverkiezingen zijn groot. 

Dat zegt het Centraal Planbureau, dat de verkiezingsprogramma's heeft doorgerekend. "De kiezer heeft echt wat te kiezen". CPB-directeur Lara van Geest zegt dat vooral op het gebied van structurele werkgelegenheid, koopkracht en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de langere termijn de verschillen groter zijn dan bij vorige verkiezingen.

Hoe gaan politieke partijen hun beloftes betalen?

De politieke partijen profiteren bij hun plannen allemaal van het economisch herstel en van het voorspelde begrotingsoverschot voor de komende kabinetsperiode. En dus laten ze het geld graag rollen.

NOS

Dat de verschillen groter zijn dan bij de vorige verkiezingen komt vooral tot uitdrukking bij de structurele werkgelegenheid, koopkracht en houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn.

Zonder alle plannen, dus bij ongewijzigd beleid, houdt de overheid op de lange termijn jaarlijks 3 miljard over. Er is dan dus een begrotingsoverschot. Bij geen enkele partij stijgt dat overschot. Iedere partij kiest er dus voor om geld te gebruiken voor lastenverlichting of verhoging van de overheidsuitgaven.

Vijf partijen gebruiken meer dan die 3 miljard, waardoor de overheid dus jaarlijks een begrotingstekort zal krijgen. Het gaat om de VP, SP, PvdA, VNL en CDA. Op een bepaald moment in de toekomst moet de overheid dan de lasten verhogen of de uitgaven verlagen om de staatsschuld niet te veel te laten groeien. 

De Partij voor de Dieren, 50Plus en de PVV laten hun programma's niet doorrekenen.

Alle partijen blij met doorrekeningen CPB