Aangepast

Het kabinet reageert

Nieuwsuur vroeg minister Ard van der Steur te reageren op het bericht dat hij als Kamerlid informatie heeft achtergehouden en dat hij daar later als minister over loog.

Nieuwsuur heeft de volgende vragen gesteld:

Vraag 1: Zijn de concept-antwoorden van 8 maart 2014 behalve naar Kamerlid Van der Steur ook verzonden naar een medewerker van Algemene Zaken (waarmee bijvoorbeeld ook wordt bedoeld een raadadviseur of een persoonlijk medewerker van de premier)?

Op 8 juni zei de minister over zijn medewerking aan de Kamerbrieven van Opstelten: "Voor de goede zuiverheid: het is nooit anders geweest dan adviezen. Het waren adviezen aan de minister hoe ik vond dat de Kamer zorgvuldig en juist kon worden geïnformeerd."

Vraag 2: Vind de minister nog steeds dat hij met zijn adviezen heeft bijgedragen aan een zorgvuldige en juiste informatieverstrekking aan de Kamer?

Vraag 3: Is de Kamer naar het oordeel van de minister zorgvuldig en juist geïnformeerd met de antwoorden op de Kamervragen zoals die op 9 maart 2015 naar de Kamer zijn verzonden?

Vraag 4: zelfde vraag als vraag 2, maar nu specifiek met betrekking tot de antwoorden op de vragen 7 en 14 van D66 (dus de vragen waarvan het conceptantwoord door de minister onder meer was voorzien met het commentaar ‘zeer kwetsbaar’.)?

Helaas wordt op deze vragen door de minister geen antwoord gegeven, maar komt het ministerie vandaag met de volgende reactie:

Ard van der Steur reageert in Nieuwsuur

Het ministerie van Algemene Zaken bevestigt vandaag ook dat het in het bezit was van de concept-antwoorden. Alleen stelt AZ dat deze nooit met premier Rutte besproken zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl