"Een ontgroening heeft juist een positieve invloed op je leven", vindt Lucas. (De personen op deze foto komen niet voor in het verhaal.)
Aangepast

Zin en onzin van ontgroenen

Het studentencorps en ontgroenen - ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leuk is de introductie bij een corps niet, maar dat is juist ook niet de bedoeling. Wie lid wil worden van een vereniging als het twee eeuwen oude Vindicat atque Polit in Groningen moet daar wel wat voor doen.

Rector Rijksuniversiteit Groningen wil cultuuromslag bij studentencorps

"Het is een illusie dat je de ontgroening kunt afschaffen", zegt oud-lid van Vindicat Arthur Umbgrove. De schrijver en cabaretier vond zijn ontgroening "heftig en angstaanjagend". "Zeker niet vrolijk, maar ik heb er wel leuke mensen door leren kennen."

Saamhorigheid

Tijdens de introductietijd worden beginnende studenten die aan de deur kloppen getest. Als het goed gaat voldoet die introductie aan een eeuwenoud ritueel waarin de nieuwe leden - ook wel feuten genoemd - op speelse manier hun plaats wordt gewezen.

Elk corps ontleent zijn attentiewaarde aan de geheimzinnigheid die eromheen hangt.

Oud-rector Vindicat, Germ Kemper

Sebas Kemper, zoon van de oud-rector van Vindicat kwam in 2011 aan. "Ik ging erheen als goed gebekte Amsterdammer, maar ik kreeg snel door dat het zo niet werkt. Dat je je echt in moet houden."

Zijn vader, Germ Kemper, was rector van Vindicat: "Elk corps ontleent zijn attentiewaarde aan de geheimzinnigheid die eromheen hangt."

Het voordeel van de ontberingen die de nieuwe leden lijden, worden omgezet in een saamhorigheidsgevoel waar ze in hun latere leven iets of zelfs veel aan hebben. In dit opzicht is het corps een uitzonderlijke kweekvijver voor vriendschappen voor het leven.

Elkaar later in het professionele leven de bal toespelen, het corps als voorbereiding op een glanzende loopbaan? "Een cliché, zegt Umbgrove. "Je denkt als je aankomt als eerste jaars dat de Senaat, de hoogste leiding van het corps, iets heel verhevens is. Maar toen ik er zelf in zat, bleek dat niet te kloppen. We deden maar wat."

Dan wordt ontgroenen meer ter vermaak van de oudere jaars, en als dat zo is ontspoort het natuurlijk.

Oud-lid Vindicat, Arthur Umbgrove

Probleem van de ontgroening is dat het niet altijd goed gaat. (Gewelds)excessen zijn geen uitzondering. Ook het psychisch vernederen van aspirant-leden die zich niet onmiddellijk voegen naar de ongeschreven gedragscode van het corps behoren tot de folklore.

Arrogantie wordt afgestraft, door ouderejaars die in sommige gevallen nog nauwelijks zijn bekomen van de vernederingen die zij zelf tijdens hun introductietijd moesten ondergaan. Dat kan dan ontsporen.

"Er is een acceptatie van een milde vorm van gewelddadigheid. Dat is bij het corps normaal", zegt Germ Kemper. "Dan wordt ontgroenen meer ter vermaak van de oudere jaars, en als dat zo is ontspoort het natuurlijk", zegt Umbgrove.

Imago

Na recente incidenten bij Vindicat was voor de RUG, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen de maat vol. Die incidenten, van het bestaan van een seksistische bangalijst voor studentes, zwaar hersenletsel voor een student en een verdronken lid van Vindicat, schaadden het imago van Groningen als leukste studentenstad van Nederland.

Een externe commissie wordt vandaag geïnstalleerd, met als doel een cultuuromslag in studentenverenigingen tot stand te brengen.

Oud-corpsleden over de ontgroening

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl