Nieuwsuur
ANP

Christelijke kinderen naar christelijke scholen, islamitische kinderen naar islamitische scholen en de overheid betaalt. Dat is geregeld in artikel 23 van de grondwet. Maar de SP wil dat artikel moderniseren.

Moeten alle scholen gemengd onderwijs aanbieden?

Artikel 23

In artikel 23 van de grondwet staat dat de overheid de plicht heeft om openbaar onderwijs aan te bieden. Ook de vrijheid van onderwijs is hierin geregeld. Dat betekent dat iedereen, naar de normen van de overheid, een eigen onderwijsinstelling op kan richten en daar ook overheidsfinanciering voor kan krijgen. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen religieuze overtuiging basisonderwijs aanbieden.

Volgens de SP werkt dit vergaande segregatie in de hand doordat kinderen zo opgroeien binnen een eigen gemeenschap en niet meer mengen met andere geloven. Bijzondere scholen belemmeren hierdoor volgens hen de integratie en daar moet een eind aan komen. De vrijheid van onderwijs staat daarmee onder druk.

'Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd.'

Gedeelte van artikel 23

De ChristenUnie is voorstander van het huidige artikel 23. Ze vrezen dat de vrijheid van onderwijs sneuvelt door de modernisering die de SP wil. Scholen moeten volgens ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers de vrijheid hebben om leerlingen te kunnen weigeren op basis van hun achtergrond of religie. Hoewel er volgens hem maar weinig scholen zijn die dit echt doen.

Neutraal onderwijs

Wim Kuiper, voorzitter van Verus, ziet ook geen heil in het afschaffen van de onderwijsvrijheid. Zo vertelt hij in Trouw dat hij niet gelooft in neutraal onderwijs: "Onderwijs gaat zo sterk over persoonlijke vorming en de waarden en normen die je belangrijk vindt, dat neutraal onderwijs niet kan bestaan."

De discussie rond onderwijsvrijheid wordt versterkt door de aanhoudende onrust in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Hierbij spelen de spanningen rondom Gülenscholen een grote rol.

STER reclame