Nieuwsuur
ANP

Een aantal politieke partijen overweegt om hun verkiezingsprogramma's niet meer te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Ze vinden de doorrekening van het planbureau te beperkt, omdat er alleen wordt gekeken naar de economische en financiële effecten van de programma's.  

Het CDA, PvdA, SP, D66, GroenLinks en de kleine christelijke partijen willen dat er "zo breed mogelijk" naar verkiezingsprogramma's wordt gekeken. De doorrekeningen spelen altijd een grote rol  in de verkiezingscampagnes. 

Partijen twijfelen over doorrekening door CPB

Onderwijs 

D66-leider Alexander Pechtold wil dat het planbureau meer naar de lange termijn kijkt. "Het CPB heeft noodgedwongen te maken met korte termijn en kleine verschillen."

Hij vindt dat er meer moet worden gekeken naar de opbrengsten van investeringen in het onderwijs, duurzaamheid en het hergebruik van grondstoffen en energie. 

"Zaken waar politiek voor de middellange en lange termijn nodig is, worden in de doorrekeningen ondergewaardeerd. Hij noemt als voorbeeld de kosten voor vluchtelingen.

"Op de korte termijn zie je dat het honderden miljoenen kost. Maar ik wil ook eens kunnen aantonen wat het oplevert als je een vluchteling vanaf de eerste dag één een taalcursus geeft en begeleidt naar werk, wat dat oplevert."

Er is veel meer in Nederland dan alleen economie, koopkracht, loon, en begrotingstekorten.

Diederik Samsom

Ook PvdA-leider Diederik Samsom wil dat de effecten van de verkiezingsprogramma's breder berekend worden. Andere planbureaus, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, moeten daar aan bijdragen. "Want er is veel meer in Nederland dan alleen economie, koopkracht, loon, en begrotingstekorten."

"Als je investeert in schone energie, dan kost dat in eerste instantie geld. Dat vraagt misschien om hogere belastingen, maar je krijgt er een schonere toekomst voor terug. En dat laat zich niet uitdrukken in een begrotingstekort van financiën."

Ze kunnen een heleboel dingen niet doorrekenen die mensen van groot belang vinden.

SP-leider Emile Roemer

Volgens SP-leider Emile Roemer staan de doorrekeningen van het CPB te ver af van de werkelijkheid. "Een heleboel dingen die van groot belang zijn kunnen ze niet doorrekenen."

"Mijn hoofdbezwaar is dat het allemaal economische rekenmodellen zijn voor de lange termijn. We zitten vaak te discussiëren over plannen wat dat betekent voor de werkgelegenheid in 2040, terwijl mensen vandaag een baan willen. Het zijn non-discussies die louter om economische begrippen gaan. 

Niet uitvoerbaar

Het CPB besloot in 2013 dat de doorrekening beperkt wordt tot economische uitkomsten van verkiezingsprogramma's. Het was praktisch niet meer uitvoerbaar om alle onderwerpen uitgebreid door te rekenen. 

Dat kwam omdat er meer verkiezingsprogramma's moesten worden doorgerekend, en de onderwerpen complexer werden. De toetsgrens voor maatregelen werd toen verhoogd van 50 naar 100 miljoen euro. 

STER reclame