De Boer en Klaver bij AVR in Rotterdam

Warmterotonde Rotterdam realiseren met investeringsfonds

  • Marloes Lemsom

    politiek redacteur

  • Marloes Lemsom

    politiek redacteur

Werkgeversvoorman Hans de Boer wil dat een volgend kabinet een investeringsfonds in het leven roept voor groene projecten. Er zou 100 miljard euro in het investeringsfonds moeten komen, met name gevuld door pensioenfondsen. De overheid moet garant staan voor het rendement.

VNO-NCW zou een dergelijk investeringsfonds willen gebruiken om bijvoorbeeld de warmterotonde in Rotterdam te realiseren. De warmte die vrijkomt bij het verbranden van afval gaat daarbij onder de grond via leidingen naar de stad om huizen te verwarmen.

Nieuwsuur gaat met De Boer en Jesse Klaver van GroenLinks naar afvalverwerkings- en energiebedrijf AVR in Rotterdam, waar de warmterotonde nu al in het klein te zien is.

Zo wordt bijvoorbeeld het gebouw De Rotterdam aan de Wilhelminapier verwarmd door de warmte van het afvalverwerkingsbedrijf. De provincie Zuid-Holland hoopt dat er in 2020 een netwerk van leidingen ligt om 350.000 huishoudens en 1.000 hectare tuinbouw van warmte te voorzien.

Infrastructuur voor warmte

Nu is nog de vraag: wie gaat de warmterotonde betalen en welke bedrijven koppelen we hier aan? VNO-NCW pleit dus voor een groen investeringsfonds. Volgens GroenLinks-leider Klaver is het een taak van de overheid om in infrastructuur te investeren.

"Bij infrastructuur denk je aan wegen, maar een infrastructuur voor warmte is ook belangrijk", zegt Klaver. "Daar moet je gewoon in investeren. Wij pleiten al jaren voor een dergelijk investeringsfonds."

Maya van der Steenhoven die voor het bureau Warmte Koude Zuid-Holland werkt, zegt: "Je moet je beseffen dat dit investeringen in de verre toekomst vergt. Dat kunnen private bedrijven niet alleen dragen, dat soort infrastructurele investeringen zullen van de overheid moeten komen."

Hans de Boer en Jesse Klaver met Maya van der Steenhoven bij AVR

Kolencentrales

Toch twijfelt Klaver aan de motivaties van De Boer. "Tien jaar geleden was de kans klein geweest dat de voormannen van VNO-NCW en GroenLinks samen op werkbezoek waren om over een duurzame toekomst te praten. Als ik hem hoor over kolencentrales die je ook op zo’n warmtenet zou kunnen aansluiten, vind ik dat toch verdacht."

Twee weken geleden is er een gloednieuwe kolencentrale geopend op de Maasvlakte. Die centrale houdt veel warmte over en die warmte zou op termijn ook in de leidingen van de warmterotonde gestopt kunnen worden.

Politiek is er veel weerstand tegen de nieuwe kolencentrale. De Tweede Kamer wil zelfs dat alle Nederlandse kolencentrales dicht gaan. De Boer noemt dat "niet handig". "Die paar miljard aan afkoopkosten geef ik liever uit aan een nieuw warmtenet dan aan het sluiten van de centrales."

Discussie

Klaver wil de kolencentrale onder geen beding aansluiten op het warmtenet. "Alles wat je probeert om de businesscase van een kolencentrale lonender te maken, is uit de vorige eeuw. Kolen zijn niet meer van deze tijd, daar moet je van af.”

Van der Steenhoven vindt het jammer dat de discussie nu over de kolencentrale gaat. Volgens haar staat die los van de ontwikkeling van de warmterotonde. "Er zal alleen warmte uit de kolencentrale worden gebruikt, als heel duidelijk is dat de kolencentrale niet langer openblijft door het benutten van die warmte."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl