Nieuwsuur
ANP

Negen op de tien burgemeesters zijn voorstander van kleinschalige opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Volgens de burgemeesters is kleinschalige opvang beter voor het draagvlak onder inwoners. Ook is het beter voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Oproep

De burgemeesters van de Brabantse gemeenten Boxtel en Heusden deden eind februari in de Volkskrant een oproep aan Den Haag om meer ruimte te krijgen om te experimenteren met kleinschalig opvang, voor bijvoorbeeld vijftig tot honderd asielzoekers.

Merendeel burgemeesters wil kleinschalige asielopvang

Ruim negentig procent van de burgemeesters, die deelnamen aan de vragenlijst van Nieuwsuur, steunt die roep om kleinschaliger opvang. In totaal hebben 196 burgemeesters de vragenlijst ingevuld, bijna de helft van het totaal. 

De burgemeesters die voorstander zijn van kleinere opvanglocaties

Na de oproep van de burgemeesters van Boxtel en Heusden zijn gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in gesprek gegaan om een pilot te starten voor kleinschalige opvang. Maar vooralsnog zijn daar nog geen concrete plannen voor.

Samenwerken

Het COA hanteert een minimum van driehonderd bedden per opvanglocatie. In Brabant is gisteren het plan gepresenteerd om de gemeenten een quotum op te leggen voor het opvangen van asielzoekers.

Kleine gemeenten die volgens de verdeelsleutel rond de honderd asielzoekers moeten opvangen, moeten gaan samenwerken. In totaal heeft de provincie volgend jaar 7200 nieuwe bedden nodig.

Tegen 

Niet alle ondervraagde burgemeesters zijn voorstander van kleinschalige opvang. Volgens burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk is grootschalige opvang nodig voor alle voorzieningen die noodzakelijk zijn op asielzoekerscentra, zoals onderwijs, beveiliging en catering.

Gebruik kleine opvanglocaties voor statushouders.

Klaas Dijkhoff

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff laat weten dat gemeenten kleine opvanglocaties van vijftig tot honderd plekken beter kunnen benutten voor statushouders, omdat ze bij de opvang van deze groep nog ver achterlopen. 

"Op dit moment wonen er nog zo'n 16.000 statushouders in asielzoekerscentra, die voor de nieuwe instroom van asielzoekers bedden bezet houden. Als meer statushouders in gemeenten worden gehuisvest, zijn er ook minder opvangcentra nodig, van welke schaal dan ook." 

Het is zonde om kleinschalige opvang niet te gebruiken.

Burgemeester Mark Buijs van Boxtel

Uit de inventarisatie van Nieuwsuur blijkt ook dat een kwart van de gemeenten opvanglocaties heeft aangeboden, die het COA niet wil gebruiken. In totaal gaat het om zo’n 8.000 plekken. 

Gemiste kans

De meest genoemde reden waarom het COA de aangeboden locatie niet wilde gebruiken, is dat de locaties te kleinschalig waren en daarom niet efficiënt. 

Dat vindt burgemeester Mark Buijs van de gemeente Boxtel een gemiste kans. “Het is ons idee om bij elkaar te kijken hoe je gebruik kunt maken van dat soort opvang…. Het is zonde om die capaciteit dan niet te gebruiken."

STER reclame