kievitsei

Eerste kievitsei wel gevonden, maar niet geraapt

  • Menno de Galan

    redacteur

  • Menno de Galan

    redacteur

Het zit de Friezen in het bloed: het zoeken naar en het rapen van kievitseieren. Zodra de lente in de lucht is, trekt Friesland er massaal op uit. De weilanden in, op zoek naar eieren.

Degene die het allereerste ei vindt wordt traditioneel gezien als volksheld. Hij of zij mag het ei aanbieden aan de Commissaris van de Koning in Leeuwarden. Of beter gezegd: dat mocht.

Vorig jaar werd er namelijk niets aangeboden, omdat de provincie de gebruikelijke ontheffing op het verbod van eierenrapen niet verleende. Dat gebeurde na een uitspraak van de Raad van State, die het rapen verbood omdat het slecht zou zijn voor de broedende kievit-populatie.

Eerste kievitsei wel gevonden, maar niet geraapt

'Niks mis met eieren rapen'

Voor eierenrapers in Friesland, en voor de cultuur die ermee is verbonden, was 2015 dus een zwart jaar. Zo kon dat niet langer, besloot de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). De organisatie wil wetenschappelijk laten onderzoeken (en dus ook laten vastleggen) dat het rapen van kievitseieren niet slecht is voor de broedende vogel.

Rendert Algra van de Bond staat Nieuwsuur vanavond te woord. Hij legt uit dat er niets mis is met het rapen, en dat stappen zullen volgen om de ontheffing in ere te herstellen.

Tussenoplossing

Intussen hebben de Friezen een tussenoplossing bedacht. Het gevonden eerste ei - dit jaar is de 25-jarige Armanda Stuiver de gelukkige vinder - wordt niet meer geraapt en aangeboden aan de CvdK in Leeuwarden, maar CvdK komt naar het ei. Hij kijkt en ziet dat het goed is.

Het historisch perspectief van rapen en de cultuur erachter, komt overigens voor rekening van Hans Wiegel. Hij was Commissaris van de Koning in Friesland in de gouden tijd voor eierenrapers, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was.

Jaar van de Kievit

Er zijn ook organisaties blij met het ei-raap-verbod. Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland maken zich zorgen over de kievit en het voortbestaan van de soort. Ze hebben daarom 2016 uitgeroepen tot het Jaar van de Kieviet.

Volgens Sovon broeden er jaarlijks 2,8 procent minder kieviten in Friesland. Op landelijke schaal is de stand van de kievit de afgelopen 25 jaar gehalveerd. Afblijven dus, van die eieren – als de kievit je lief is. Althans, volgens het onderzoek van Sovon.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl