Getty Images

De Britse meteorologische dienst heeft voor meer dan 400 plaatsen in Engeland, Schotland en Wales waarschuwingen voor overstromingen afgegeven. Voor sommige gebieden geldt code rood en dat betekent dat de situatie levensbedreigend is.

In Nieuwsuur vanavond een overzicht van de gebeurtenissen. Te gast is Jaap Flikweert, van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, die Britse overheden in verschillende regio’s adviseert en tevens op vakantie is in het overstroomde gebied in Lancashire.

Bijbelse proporties

De Britse krant The Guardian spreekt van overstromingen van Bijbelse proporties en volgens de BBC hebben sommige rivieren het verwachte hoogste niveau nog niet bereikt.

De Britse premier David Cameron sprak zijn medeleven inmiddels uit op Twitter. Hij riep vandaag een spoedvergadering bijeen om 'te verzekeren dat al het nodige wordt gedaan om mensen in nood te helpen' en stuurt militairen naar de overstromingsgebieden in het noorden van Engeland, Wales en Schotland.

Het ingezette leger moet ook de Britse waterkeringen grondig gaan inspecteren, zei Cameron.

Dijken

Volgens hoogwater-deskundige Jaap Flikweert werkt de bescherming tegen water in Engeland fundamenteel anders dan in Nederland. In Engeland is er geen wet die bepaalt waar de dijken moeten liggen en hoe hoog ze moeten zijn. "Dat concept past goed bij Nederland, waar twee derde van het land risico loopt, maar niet in Engeland waar dit maar tien procent is."

"Als gevolg daarvan is overstromingsrisico in Engeland een van de vele politieke prioriteiten, die moeten worden afgewogen tegen bijvoorbeeld onderwijs en de zorg, net als in de meeste andere landen", aldus Flikweert in zijn lezing over de Britse situatie.

Prioriteiten

De Britse regering maakt de politieke afweging hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. Vorig jaar was dat ongeveer 600 miljoen pond per jaar. Daarnaast bepaalt de regering ook de prioriteiten die met deze investering moeten worden nagestreefd.

"De kosten-batenanalyse speelt daarbij een belangrijke rol. De Britten redeneren: die pond kan ik ook uitgeven aan de National Health Service en dan verdien ik hem minstens zo vaak te terug. Zo gaat dat in een land dat niet totaal door overstromingen wordt bedreigd, anders dan Nederland. Recentelijk streven de Britten naar het reduceren van het aantal huishoudens boven bepaalde overstromingskansen, met een focus op huishoudens in sociaal kwetsbare gebieden."

Technische kennis

Flikweert denkt dat Nederland de Britten kunnen helpen met bijzondere technische kennis. Nederland heeft bovendien veel ervaring met het zeker stellen van gebieden in complexe situaties. "De belangrijkste meerwaarde ligt in het beschikbaar stellen van de innovatieve methodes die in Nederland door de jaren heen zijn ontwikkeld."

De waarschuwingen voor overstromingen in Groot-Brittannië GOV.UK

STER reclame