Nieuwsuur
ANP

Het verzet van de inwoners van het Drentse dorp Oranje tegen de komst van 1400 asielzoekers zet de verhoudingen tussen de gemeente en het kabinet op scherp. Het sturen van nog eens 700 asielzoekers naar Oranje leidt tot veel discussie, ook in de Tweede Kamer. 

Politici maken zich zorgen om het draagvlak in het land voor de opvang van asielzoekers. Adjunct-directeur Jasper Kuipers van VluchtelingenWerk Nederland vindt dat het kabinet met een visie moet komen op de opvang en integratie van vluchtelingen. "Mijn begrip voor de noodmaatregelen is een beetje op. Het is heel sympathiek dat gemeenten inspringen, maar het is niet duurzaam."

In Nieuwsuur vanavond een reportage vanuit Oranje, Rotterdam en Amsterdam en de reacties uit Den Haag. Te gast zijn SP-leider Emile Roemer en CDA-voorman Sybrand Buma over hun oplossingen voor de vluchtelingencrisis.

Noodopvang

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff sluit niet uit dat hij opnieuw gemeenten moet dwingen om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Het grootste probleem is volgens de staatssecretaris dat er dertienduizend mensen in asielzoekerscentra zitten, die eigenlijk aan een gewone woning zouden moeten worden geholpen.

Wie profiteren van opvang asielzoekers?

'Onbestaanbaar'

Regeringspartij PvdA vindt dat gemeenten niet meer moeten worden overvallen met de mededeling dat er nog honderden extra vluchtelingen moeten worden opgevangen. Oppositiepartij CDA vindt de uitbreiding in Oranje "onbestaanbaar". Volgens Kamerlid Oskam zijn lokaal draagvlak en draagkracht voorwaarden voor de opvang.

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind spreekt van een onverantwoorde schoffering van de inwoners van Oranje. Volgens hem ondermijnt het sturen van 700 asielzoekers extra het draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen.

Verantwoordelijkheid

GroenLinks-leider Klaver heeft begrip voor de zorgen in Oranje. Volgens hem is het tijd dat premier Mark Rutte leiderschap toont. "Hij moet ervoor zorgen dat de opvang kleinschaliger wordt en eerlijk verdeeld over heel Nederland. Tegelijk moet hij alle Nederlanders vertellen dat het belangrijk is dat we vluchtelingen opvangen en dat het onze verantwoordelijkheid is."

Staatssecretaris Dijkhoff heeft op dit moment zijn handen vol aan het asielbeleid. Gisteravond werd zijn auto belaagd door boze inwoners van die geen extra asielzoekers in het dorp willen opnemen. 

Dijkhoff had het liever anders gezien maar volgens hem is er sprake van een noodsituatie en was er echt geen andere mogelijkheid dan deze groep in Oranje onder te brengen. "Anders hadden ze buiten moeten slapen."

Het dorp telt ongeveer honderdveertig mensen en ligt valkbij Speelstad Oranje, een attractiepark dat een vakantiedorp heeft met 250 vakantiehuisjes en al jaren in financiële problemen verkeert.

Noodsituatie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sloot eind vorig jaar met de eigenaar van het park, Hennie van der Most, en de gemeente Midden-Drenthe een overeenkomst om veertienhonderd vluchtelingen op te vangen. 

Maar de burgemeester van Oranje, Ton Baas, beloofde de bewoners dat het er maximaal 700 zouden zijn. Gisteren noemde hij het Rijk een onbetrouwbare partner. Hij begrijpt de positie van de staatssecretaris, maar vind het een slechte zaak dat de gemaakte afspraken zijn geschonden.

Meer asielzoekers naar Oranje, gemeente en provincie fel tegen

"Wij hebben afspraken gemaakt met zowel de inwoners van Oranje, als het COA over de opvang van 700 asielzoekers. Wat ons betreft is dit in strijd met deze afspraken. Inmiddels heeft er afstemming plaatsgevonden met de fractievoorzitters in de gemeenteraad en zij delen het standpunt van het college."

Ook de provincie heeft laten weten dat zij het niet eens is met het besluit om meer asielzoekers in Oranje op te vangen. "Wat hier gebeurt is niet te begrijpen", aldus Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. 

Gigantische klus

De bussen keerden vannacht om vanwege de blokkade van de inwoners, maar kwamen vannacht alsnog aan op het vakantiepark om de asielzoekers af te zetten. "Ik denk dan ook dat het geen zin heeft om de bussen nog eens tegen te houden. De beslissing is toch al genomen", zei een bewoonster in het NOS Radio 1 Journaal

Hennie van der Most, eigenaar van het vakantiepark Oranje, kan zich de zorgen onder de inwoners van het dorp wel voorstellen. "Al die mensen moeten integreren. Dat is een gigantische klus."

Met 1400 asielzoekers in het park is de limiet wel bereikt, denkt Van der Most. "Er is plaats voor 1800 mensen, maar dat is echt een maximum. Zo vol moet het niet worden, maar ik denk dat de nood heel hoog is." 

STER reclame