Nieuwsuur
Nieuwsuur

Het kabinet heeft een akkoord bereikt over de rol van Nederland bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Nederland zal in de toekomst alleen nog vluchtelingen opnemen die zich hebben gemeld in aangewezen veilige gebieden in de regio van oorlogsgebieden.

Nederland zal migranten die zich daar niet eerst hebben aangemeld en rechtstreeks naar Europa zijn gekomen, terugsturen. Ook zal Nederland volgens het plan van de Europese Commissie 7214 extra vluchtelingen moeten opvangen.

Te gast vanavond in Nieuwsuur: eurocommissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asielzaken.

'Meer opvang in Nederland én de regio'

Als wij dit niet goed regelen in Europa, zetten we extreem-rechts op 'poleposition' om de verkiezingen te winnen.

Eurocommissaris Frans Timmermans

Actie

'De situatie van vluchtelingen is zorgelijker dan ooit. Er moet een eind komen aan de verdrinkingen, verstikkingen en mensensmokkel. Europese landen staan onder een groeiende immigratiedruk die niet snel zal afnemen. Om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog ook in de toekomst bescherming te kunnen bieden, moeten Europese landen samen actie ondernemen', schrijft het kabinet vandaag.

Het is de bedoeling dat de situatie in de opvanglocaties wordt verbeterd, zmet voldoende zorg en onderwijs. De terugkeer van asielzoekers moet ook beter, zodat asielzoekers die geen status krijgen ook sneller teruggaan naar het land van herkomst.

Draagvlak

Frontex, de Europese organisatie voor de bescherming van de EU-buitengrenzen, moet vluchten gaan organiseren naar de landen van herkomst. Als landen niet meewerken, kan er gekort worden op de handelshulp die ze van de EU ontvangen. Een effectief terugkeerbeleid is volgens de Europese Commissie noodzakelijk voor het draagvlak bij de EU-burgers voor het opnemen van asielzoekers die wel mogen blijven. 

In het voorstel dat EU-voorzitter Jean-Claude Juncker en vice-voorzitter Timmermans morgen zullen presenteren, worden 120.000 vluchtelingen uit Hongarije, Griekenland en Italië over andere lidstaten verdeeld. Duitsland (31.443) en Frankrijk (24.031) nemen de meeste vluchtelingen op.

Minder asielzoekers

De drie Baltische staten en ook sommige zuidelijke EU-lidstaten hoeven van Brussel naar verhouding minder vluchtelingen op te nemen dan in juli was afgesproken. Behalve voor Estland, Letland en Litouwen nemen ook Tsjechië, Slowakije, Portugal, Malta en Luxemburg in het nieuwe voorstel naar verhouding minder asielzoekers op.

De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de inzet van het kabinet voor het vluchtelingenprobleem.

Wetgeving

Ook de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, een onafhankelijke commissie van deskundigen, ziet nog veel juridische bezwaren tegen het kabinetsplan om asielzoekers op te vangen in de regio's van oorlogsgebieden.

Voor het opzetten van asielprocedures in landen buiten de Europese Unie moet eerst de Europese wetgeving worden aangepast. "Wie heeft de bevoegdheid om de benodigde wettelijke aanpassingen door te voeren: de lidstaten, de lidstaten en de EU samen, of de EU alleen?" zo vraagt de commissie zich af.

Verder is niet duidelijk wie mag bepalen waar een asielzoeker of vluchteling uiteindelijk naartoe gaat: naar een veilige regio bij het oorlogsgebied of toch naar een EU-land.

De situatie van vluchtelingen is zorgelijker dan ooit. Er moet een eind komen aan de verdrinkingen, verstikkingen en mensensmokkel.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff

De toename van het aantal asielaanvragen komt op een moment dat het integratiebeleid in Nederland al grotendeels is ontmanteld, zeiden deskundigen Peter Scholten en Han Entzinger gisteravond in Nieuwsuur

Volwaardige plaats

"Het is belangrijk dat nieuwkomers en zeker vluchtelingen snel een volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving krijgen. Ook om te voorkomen dat straks hun kinderen in de problemen komen. Het kan anders tot langdurige problemen van werkloosheid en spanning kunnen leiden", denkt hoogleraar Migratiestudies Entzinger.

Het aantal mensen dat inburgert, neemt af en ook het slagingspercentage daalt. Tot 2013 werden nieuwkomers begeleid door de gemeente. Sinds 1 januari van dat jaar zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun inburgering: ze moeten het zelf regelen en betalen

De fase erna

"Wat mij opvalt in het debat is dat er veel wordt nagedacht over grensbewaking, en over migratiebeleid. Dat zijn allemaal legitieme punten, maar er wordt niet nagedacht over de fase die daarna komt: de integratie van vluchtelingen", vindt hoofddocent Bestuurskunde Peter Scholten van de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

STER reclame