De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is nog nooit zo groot geweest

Kabinet toetst klimaatvonnis Urgenda

Het kabinet gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak dat Nederland meer moet doen tegen de uitstoot van CO2. Het kabinet wil via het hoger beroep duidelijk krijgen hoe de uitspraak van de rechter over het klimaatbeleid in het rechtsbestel past.

In Nieuwsuur is vanavond Urgenda-directeur Marjan Minnesma te gast.

'Het kabinet zet vraagtekens bij de manier waarop de rechtbank het kabinetsbeleid toetst. De rechter verklaart internationale verdragen tussen landen rechtstreeks van toepassing op de inwoners van Nederland en stelt ambities die landen met elkaar afspreken voor de toekomst vandaag al als ondergrens van zorgvuldig beleid vast', schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld in een brief aan de Kamer.

Vertragingstactiek

Het kabinet vraagt zich af of de rechters de overheid wel genoeg ruimte laten om uiteenlopende belangen tegen elkaar af te wegen. 'Vanwege de gevolgen voor het klimaatbeleid en omdat niet uit te sluiten valt dat de uitspraak gevolgen heeft voor andere terreinen', gaat het kabinet in beroep.

Historische uitspraak over klimaatbeleid
Kabinet toetst klimaatvonnis Urgenda

De urgentie dringt gewoon niet door.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma

Urgenda-directeur Marjan Minnesma is kritisch. "Door in hoger beroep te gaan moet de hele zaak over, ook inhoudelijk, dan zijn we zo 3 jaar verder. Het kabinet zegt wel dat het, terwijl het hoger beroep loopt, de maatregelen gaat uitvoeren, maar wij moeten het kabinet dan op haar blauwe ogen geloven?"

Het kabinet wacht resultaten van een onderzoek af voordat ze met aanvullende maatregelen komen. "Zo’n onderzoek zie ik ook als een vertragingstactiek. De urgentie dringt gewoon niet door."

Jammer dat VVD en PvdA een uitspraak van de rechter nodig hebben om aan de slag te gaan met het klimaatbeleid.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven

Oppositiepartij GroenLinks noemt het besluit van het kabinet ontluisterend. Volgens partijleider Jesse Klaver neemt het kabinet geen extra maatregelen en denkt het het klimaatprobleem op te lossen met meer onderzoek.

Langste eind

Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 noemt het "jammer dat VVD en PvdA een uitspraak van de rechter nodig hebben om aan de slag te gaan met het klimaatbeleid". D66 kan zich wel voorstellen dat er duidelijkheid nodig is over de rol van de rechter.

Volgens de ChristenUnie zijn de maatregelen die het kabinet nu neemt volstrekt onvoldoende. Volgens woordvoerder Carla Dik-Faber is het een typisch voorbeeld van een compromis, maar trekt de VVD aan het langste eind.

Mansveld in beroep tegen CO2-uitspraak

De organisatie die de zaak aanspande, Urgenda, vindt dat Nederland veel te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. De overheid moet voor 2020 de uitstoot van het broeigasgas CO2 drastisch verminderen, met veel meer dan binnen de EU is afgesproken.

Volgens de Verenigde Naties is er een reductie van veertig procent minder broeigassen ten opzichte van het niveau van 1990 noodzakelijk om onder de kritische grens van 2 graden opwarming te blijven. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de zeespiegel en de voedselvoorziening.

Taak van de Staat

De controle op de uitstoot in Nederland is een taak van de staat. De kosten voor het terugdringen van de uitstoot zijn volgens de rechter niet onaanvaardbaar hoog. Nederland kan zich er volgens de rechter niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen.

Zonder maatregelen zijn onze kinderen veroordeeld tot een planeet die niet meer te repareren valt.

Barack Obama
Obama over klimaat

Klimaatwetenschappers

Twee weken geleden schreef een groep klimaatwetenschappers een open brief aan premier Rutte. Daarin staat dat een beroepsprocedure op inhoudelijke gronden in hun ogen niet haalbaar is.

"De door de rechter opgelegde emissiereductie is bescheiden in het licht van de wereldwijd afgesproken tweegradendoelstelling", schrijven de wetenschappers. Bovendien zijn de doelstellingen volgens hen "goed haalbaar tegen beperkte kosten of mogelijkerwijs zelfs met maatschappelijke baten - nog los van de klimaatbaten".

3 december 2014: 'Energiebeleid is te veel korte termijn'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl