Nieuwsuur
MEIKAA - Flickr / Creative Commons 2.0 by-nc

Voor de geboorte van een kind krijgt de vader in Nederland twee dagen kraamverlof. Daarna gaat hij – met beschuit met muisjes voor de collega’s – weer welgemoed aan het werk. Het traditionele beeld. 

Veel vaders willen het tegenwoordig anders: ze willen langer thuis blijven om hun partner bij te staan en bij de baby te kunnen zijn. De wet gaat daar niet ver in mee. Naast twee dagen betaald verlof wordt drie dagen onbetaald verlof toegestaan. 

Minister Asscher ontvangt vandaag een petitie met 40.000 handtekeningen, die pleit voor de invoering van twee weken babyverlof. Netflix wacht daar niet op. Het bedrijf geeft zijn werknemers binnenkort al de mogelijkheid om binnen een jaar onbeperkt ouderverlof op te nemen. Doorbetaald door de baas.

'Twee dagen vaderschapsverlof is niet van deze tijd'

Nederland onderaan 

In internationale vergelijkingen bungelt Nederland bijna onderaan. Aan de top staat Zweden, met 480 doorbetaalde ouderschapsdagen. Duitsland biedt een jaar. De Europese Unie pleit voor twee weken doorbetaald verlof. 

Een poging van minister Lodewijk Asscher om het vaderschapsverlof uit te breiden strandde vorig jaar op verzet van de werkgevers. De uitkomst was een uitbreiding van drie dagen die de werknemer op eigen kosten mag opnemen.

Doorbetaald zwangerschapsverlof in verschillende landen Kenniscentrum Rutgers

Hechting

Het pleidooi voor meer vaderschapsverlof heeft ook een opvoedkundige kant. Carolina de Weerth, biologe en ontwikkelingspsychologe aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vindt de aanwezigheid van de vader bij de baby essentieel voor de hechting. 

Uitbreiding van het verlof is een oplossing voor een probleem dat er niet is.

Ton Schoenmaeckers, VNO-NCW

Maar werkgevers zien dat anders. "Uitbreiding van het verlof is een oplossing voor een probleem dat er niet is", zegt Ton Schoenmaeckers, directeur sociaal beleid van werkgeverskoepel VNO-NCW. "Een hechte band met je kind bouw je niet in een paar dagen extra verlof op."

Hij vindt dat er al voldoende mogelijkheden voor verlof zijn, zowel betaald als onbetaald. "Wie thuis wil blijven maakt daarover een afspraak met zijn werkgever. Vakantie- of adv-dagen kunnen worden opgenomen, of vaders kunnen gebruikmaken van een van de vele andere verlofregelingen die we hebben, die in de cao zijn vastgelegd. Een geboorte zie je ver van tevoren aankomen, dus is een verlofkeuze is vooraf goed te maken.” 

Netflix 

Er zijn ook bedrijven die het anders doen. Het online-televisiebedrijf Netflix biedt zijn werknemers de mogelijkheid om binnen een jaar onbeperkt doorbetaald ouderverlof op te nemen. 

Directeur Joris Evers verwacht in september zijn tweede kind. Hij zal ook zelf van de regeling gebruikmaken. "Ik ben van plan vier weken op te nemen." Maar is deze regeling niet veel te duur? "Wij zien dat anders. Netfilx wil werknemers verantwoord met hun mogelijkheden laten omgaan. We verwachten dat ze verlof opnemen als het nodig is, en denken dat het ook een goede manier is om werknemers aan je te binden." 

Petitie

In de petitie van het blad Ouders van Nu vragen die indieners om tien dagen verlof rond de geboorte, en honderd flexibele dagen in de eerste drie jaar. Volgens Asscher is een politiek besluit hierover in deze kabinetsperiode onhaalbaar. 

Maar toch praat de Tweede Kamer er op 30 september over en komt het vaderverlof aan de orde in de Kamercommissie arbeid en zorg.

De petitie wordt overhandigd aan Asscher Phil Nijhuis

STER reclame