Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma

'Klijnsma doet aan creatief boekhouden'

 • Karin Bakker

  redacteur

 • Judith Pennarts

  verslaggever zorg

 • Karin Bakker

  redacteur

 • Judith Pennarts

  verslaggever zorg

Staatssecretaris Klijnsma doet aan creatief boekhouden bij haar berekening van het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg in Nieuwsuur. Hij eist opheldering van de staatssecretaris. Ook andere politici zetten grote vraagtekens bij de berekening van de staatssecretaris.

Begin juli stelt Jetta Klijnsma in een Kamerbrief dat er meer dan tienduizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Volgens Van Weyenberg telt de staatssecretaris banen mee van mensen die al een baan hadden. "Er zijn zo’n 6.000 mensen die gedetacheerd zijn vanuit de sociale werkplaats naar een regulier bedrijf. Dat is hartstikke mooi, maar dat telt niet mee. Deze mensen hadden immers al een baan."

Volgens D66 geeft de Kamerbrief van Klijnsma geen realistisch beeld. Van Weyenberg: "Ik vind dit een vorm van creatief boekhouden. Het is net als het bedrijf dat de jaarrekening probeert op te plussen door een paar boekhoudtrucs toe te passen."

'Klijnsma doet aan creatief boekhouden'

Arjan Vliegenthart (SP) is wethouder in Amsterdam en verantwoordelijk voor het creëren van de extra banen. "Ik heb met verbazing haar brief aan de Kamer gelezen. Ik weet namelijk hoe hard gemeenten en werkgevers hiermee aan de slag zijn, maar ook hoeveel moeite het kost. Ik dacht: dat aantal van 10.000 extra banen kan niet kloppen. Ik heb grote vraagtekens of we inderdaad zoveel mensen aan het werk hebben geholpen."

Ook zijn PvdA-collega Johan Kruithof van Apeldoorn stelt dat het echt moet gaan om nieuwe banen. Hij gaat via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke Werkkamer duidelijkheid vragen van de staatssecretaris.

Detacheringen meegeteld

Nieuwsuur is in Epe bij een grote machinefabriek en spreekt drie medewerkers die daar de afgelopen jaren via detachering zijn gaan werken. Ze zijn hartstikke blij met hun werk. Alle drie werkten ze daarvoor vele jaren in de sociale werkplaats. Mocht er minder werk zijn in het bedrijf, dan keren ze weer terug naar de sociale werkplaats.

De medewerkers zijn in dienst bij de Felua-groep, een van de grootste sociale werkplaats-bedrijven in het land. Directeur van de Felua-groep, Gerrie van Sunder, stelt dat zij veel mensen detacheren bij bedrijven, bijna 60 procent van de medewerkers. Deze mensen werken al jaren bij de sociale werkplaats. "Ze komen bij ons niet van de SW-wachtlijst, zoals Klijnsma suggereert in haar brief aan de Kamer." Hij kent maar één voorbeeld van een detachering direct vanaf de wachtlijst.

Van Sunder wil weten waarom Klijnsma SW-detacheringen meetelt als extra banen. "De afspraak is dat mensen die gedetacheerd worden vanuit de sociale werkvoorziening niet zouden meetellen, omdat die immers al een baan hadden. Dat is dus geen extra werk. Tenzij er mensen bij de sociale werkvoorziening door de gemeente extra aan het werk worden gezet, maar dat laatste is nog niet gebeurd."

Niet toegestaan

Volgens Steven van Weyenberg is het zelfs wettelijk niet toegestaan wat de staatssecretaris doet, maar Klijnsma houdt tegenover Nieuwsuur vast aan haar eigen rekenmethode. D66 wil daarom snel met haar om tafel: "De staatssecretaris moet zich aan de afspraken houden die ze met de Tweede Kamer heeft gemaakt. Het aantal gecreëerde extra banen bepaalt of er een quotum in werking moet treden, dus er mag niet allerlei mist of rookgordijnen rondom die cijfers liggen."

Paragraaf uit de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Zonder detacheringen blijken er ongeveer 4.000 extra banen te zijn. Dat is nog niet de helft van de 9.000 banen die voor het einde van dit jaar gerealiseerd moeten worden.

Volgens Arjan Vliegenthart ziet de staatssecretaris de zon in het water schijnen en hebben de gemeenten en werkgevers nog een lange weg te gaan.

De gehandicaptenkoepel Iederin heeft samen met andere belangenorganisaties een brandbrief gestuurd aan Klijnsma. Zij stellen dat het aantal gerealiseerde banen veel en veel lager ligt. Ook branche-organisatie Cedris merkt op dat het tot nu toe vooral gaat om een verschuiving van banen en niet om extra banen.

Politieke partijen

Ook andere politieke partijen reageren negatief. Volgens het CDA worden verplaatste banen geteld alsof het nieuw werk is. Het CDA is tegen een quotum en gelooft niet dat deze aanpak zal leiden tot meer banen. Volgens GroenLinks negeert Klijnsma de gemaakte afspraken door deze detacheringen mee te tellen. De partij wil uitleg waarom de staatssecretaris met cijfers goochelt. Volgens PvdA-Kamerlid Kerstens, partijgenoot van Klijnsma, zijn er netto minder banen bijgekomen dan op het eerste gezicht lijkt. Bekijk hun hele reactie hier.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl