Verpleegkundige

Ook GGD constateert toename van onverzekerde daklozen

De GGD constateert de toename van het aantal onverzekerde patiënten op het spreekuur van de straatdokter. Dit blijkt niet alleen uit de rapportages van de straatdokters. Ook de verpleegkundigen van de GGD merken dat er een toenemend beroep op hen wordt gedaan. Zij worden vaker gevraagd om kwetsbare onverzekerde patiënten bij de hand te nemen en hen te helpen een zorgverzekering af te sluiten en de noodzakelijke hulpverlening voor deze mensen in gang te zetten.

Voor de oplossing van deze problematiek werken wij nauw samen met de ziekenhuizen in de regio. Dit heeft geresulteerd in 3 acties.

- Voor mensen die snel medische zorg nodig hebben, die nog niet ingeschreven zijn in de Basis Registratie Personen en zich niet kunnen inschrijven op een woonadres, stellen wij versneld een postadres van de gemeente beschikbaar. Na enkele dagen tot een week kan een zorgverzekering zijn afgesloten. Soms is de praktijk weerbarstiger en duurt het langer. Dit hangt ook af van bijvoorbeeld de bereikbaarheid en de medewerking van de cliënt.

Verpleegkundigen van de GGD begeleiden deze mensen tot aan de medische behandeling/opname. Daarna wordt de begeleiding overgenomen door een wijkteam of de maatschappelijke opvang.

- Ernstig zieke EU-migranten die geen inkomen en geen zorgverzekering hebben en die geen recht hebben op een uitkering, worden door verpleegkundigen van de GGD teruggeleid naar zorg en opvang in herkomstlanden. Er wordt gezorgd voor de medische overdracht, vervoer en ondersteuning bij vervoer. Per jaar worden 40 ernstig zieke EU-migranten teruggeleid naar zorg in herkomstlanden.

- De ziekenhuizen in de regio doen onderzoek naar de omvang van de oninbare vorderingen ten gevolge van onverzekerde ziekenhuiszorg. Zij kijken daarbij om welke doelgroepen het gaat. Als dat onderzoek is afgerond, zullen wij met de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen kijken wat voor aanpak er per doelgroep nodig is. Uiteraard zullen de gegevens van de straatdokters en de verpleegkundigen van de GGD bij dit onderzoek worden betrokken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl