Nieuwsuur

Beste Bas,

Naar aanleiding van ons gesprek eergisteren, had je drie aanvullende vragen. Hierbij de antwoorden. Voor alle volledigheid wil ik herhalen wat ik eerder ook heb gezegd, namelijk dat de Voorzitter de betreffende brief niet heeft gezien. Ze had de brief ook niet kúnnen zien, omdat de procedure is dat anonieme brieven door de shredder gaan.

Dan jouw vragen:

- Wie bepaalt of een brief anoniem is?

- Hoe wordt bepaald of een brief anoniem is?

- Om hoeveel anonieme brieven gaat het?

De persoon die de brief opent, bepaalt of een brief anoniem is. In het geval van brieven aan de Voorzitter – waar jouw vragen specifiek betrekking op hebben, gaf je aan – is dat haar staf. Stafmedewerkers lezen brieven zoals de meeste mensen brieven lezen; ze kijken snel naar de aanhef, misschien naar de eerste paar regels, en naar de ondertekening. Als die er niet is, wordt de brief als anoniem ‘aangemerkt’, en gaat de brief door de shredder. Juist omdat dergelijke brieven niet worden geregistreerd is het lastig te zeggen om hoeveel brieven het gaat. Een ruwe schatting; gemiddeld minder dan één per maand (nogmaals: het gaat hier alleen om brieven die expliciet aan de Voorzitter zijn gericht – ook bij de Griffie komen anonieme brieven binnen, die heb ik buiten beschouwing gelaten). 

STER reclame