Nieuwsuur

Vragen aan de rijksarchivaris

Zijn anonieme brieven archiefbescheiden in de zin der wet’?

Dit is een algemene vraag, waarop wij slechts een algemeen antwoord kunnen formuleren. Namelijk; Een anonieme brief die wordt ontvangen kan, maar hoeft niet per se altijd een archiefstuk in de zin van de archiefwet te zijn. Het gaat er namelijk niet om of een brief anoniem verstuurd is of niet om als archiefstuk in de zin van de archiefwet aangemerkt te worden. Het gaat erom of het document naar zijn aard bestemd is om te berusten onder het orgaan dat het heeft ontvangen. Die bestemming wordt bepaald door wezenlijke elementen als bijvoorbeeld adressering of inhoud. Dat betekent dat wanneer die brief is geadresseerd aan het orgaan dat hem ontvangt en de inhoud ook nog eens betrekking heeft op zaken waar dat orgaan bemoeienis mee heeft of aangaat is het een archiefstuk in de zin van de Archiefwet.

'Is de procedure zoals die door de TK wordt beschreven in strijd met de archiefwet?'

Het is niet aan mij als algemeen rijksarchivaris om daar een oordeel over te geven. De Erfgoedinspectie is als toezichthouder op de naleving van de Archiefwet de aangewezen instantie hiervoor.   

STER reclame