Nieuwsuur Binnenland

Kinderartsen: ook euthanasie voor jonge kinderen

ANP

Voor kinderen jonger dan 12 jaar moet euthanasie een mogelijkheid worden. Dat vindt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Op dit moment is de minimumleeftijd voor euthanasie in Nederland 12 jaar. Als jongere kinderen, die uitzichtloos lijden, willen sterven, dan mogen artsen niets doen.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wil dat dat verandert. Volgens de vereniging moet de leeftijdsgrens verdwijnen en moet per geval worden beoordeeld of het kind wilsbekwaam is of niet. Als kinderen die beslissing zelf niet kunnen nemen, dan moet de arts in overleg met de ouders de beslissing nemen. Dat geldt nu ook al voor kinderen jonger dan 1 jaar.

In Nieuwsuur is vanavond te gast: Eduard Verhagen, kinderarts en hoogleraar Kindergeneeskunde UMCG Groningen.

Kinderartsen: ook euthanasie voor jonge kinderen

Het gaat om kinderen die ondraaglijk lijden en in de loop van hun leven alle vermogens die ze hadden verliezen en uiteindelijk overlijden.

Kinderarts Eduard Verhagen in 2014

Moord

Voor het rechtsgeldig verzoek om euthanasie staat naast uitzichtloos en ondraaglijk lijden ook de wilsbekwaamheid van de patiënt centraal. In de huidige wetgeving kan een kind vanaf 12 jaar een verzoek tot euthanasie doen. Is er geen sprake van wilsbekwaamheid dan spreekt men van 'opzettelijke levensbeëindiging'. De juridische kwalificatie voor levensbeëindiging zonder rechtsgeldig verzoek is moord.

Als kinderen zeer ernstig ziek zijn, zullen beslissingen moeten worden genomen om symptomen zoals pijn, benauwdheid en ander ongemak zo goed mogelijk te bestrijden, vinden de artsen van de de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Daarbij kan de vraag naar voren komen of alles wat medisch en technisch kan, ook daadwerkelijk moet worden toegepast. Kinderartsen in Nederland gaan er vanuit dat bij het antwoord daarop, het belang van het kind altijd voorop zal moeten staan.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer sprake is van ernstig en uitzichtloos lijden en palliatieve zorg niet volstaat, kan de mogelijkheid tot beëindigen van het leven van het kind een optie zijn. Kinderarts Eduard Verhagen: "Het gaat om kinderen die ondraaglijk lijden en in de loop van hun leven alle vermogens die ze hadden verliezen en uiteindelijk overlijden."

"Het is niet goed aan ouders uit te leggen dat er voor kinderen onder de huidige leeftijdsgrens van 12 jaar geen oplossing is." 

Volgens de artsen blijkt uit onderzoek dat kinderen die meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek, vaak al goed de gevolgen van hun toestemming voor medische behandelingen kunnen beoordelen. Zelfs als ze jonger zijn dan 12 jaar.

Het is merkwaardig dat er voor wilsonbekwame kinderen tussen 1 en 12 jaar nog geen regeling is.

Kinderarts Eduard Verhagen in 2014

Groningen-protocol

Kinderarts Verhagen stond ook aan de wieg van het Groningen-protocol. Dat werd in 2005 door justitie en door de politiek als richtlijn aanvaard. Sindsdien is het mogelijk voor artsen om het leven van kinderen tot 1 jaar te beëindigen, mits ze aan een groot aantal voorwaarden voldoen.

Volgens Verhagen is het niet meer dan logisch om de leeftijdsgrens te verhogen en het Groningen-protocol te laten gelden voor alle kinderen. "Het is merkwaardig", zei hij vorig jaar, "dat er voor even wilsonbekwame kinderen ouder dan 1 jaar nog geen regeling is. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. We hebben altijd gedacht, als dit kan werken en het is een methode waarbij we goed zicht houden op de praktijk, dan moet het mogelijk zijn, dat we de leeftijdsgrens van 1 jaar ophogen tot minstens 12 jaar."

Standpunt

Het heeft ruim een jaar geduurd voor 1200 kinderartsen onderling overeenstemming hebben bereikt over het standpunt. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid had erom gevraagd. Mocht het kabinet standpunt van de vereniging overnemen, dan is er een wetswijziging nodig.

Aanleiding voor de discussie is een wetswijziging in België. Daar werd vorig jaar de leeftijdsgrens voor euthanasie geschrapt. Sindsdien mogen ook kinderen om euthanasie vragen. Hun ouders moeten daar wel mee akkoord gaan en het kind moet wilsbekwaam zijn.

Nieuwsuur is een programma van

STER reclame