Nieuwsuur

Dit is een overzicht van de nevenfuncties die leden van het College van Gedeputeerden en commissarissen van de Koning op persoonlijke titel vervullen. Nevenfuncties die voortvloeien uit het ambt van gedeputeerde of commissaris (zogenoemde qualitate qua-functies) zijn niet in het overzicht opgenomen (deze functies zijn altijd onbezoldigd). Ook is verbondenheid aan comités van aanbeveling achterwegen gelaten.

Noord-Brabant

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 6

Aantal leden met nevenfuncties:  5

Totaal aantal nevenfuncties:  17

Aantal betaalde nevenfuncties: 2

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 10.438 euro

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Noord-Holland

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 7

Aantal leden met nevenfuncties: 5

Totaal aantal nevenfuncties: 14

Aantal betaalde nevenfuncties: 4

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 51.536 euro

Totale tijdsbesteding: de provincie registreert geen tijdsaanduiding per nevenfunctie. De provincie laat weten dat de tijdsbesteding verschilt van "bijna nihil tot enkele uren per kwartaal".

Gelderland

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 6

Aantal leden met nevenfuncties: 5

Totaal aantal nevenfuncties: 20

Aantal betaalde nevenfuncties: 12

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 124.837,78 euro (2013)

Totale tijdsbesteding: de provincie registreert geen tijdsaanduiding per nevenfunctie. "Een indicatie van de hoeveelheid tijd die de gedeputeerde of de cvdK aan een nevenfuncties besteedt, is niet te geven. Het college van Gedeputeerde Staten wordt beoordeeld op de realisatie van de resultaten die met Provinciale Staten zijn afgesproken."

Flevoland

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 4

Aantal leden met nevenfuncties: 3

Totaal aantal nevenfuncties: 14

Aantal betaalde nevenfuncties: 0

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 0 euro

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Drenthe

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 5

Aantal leden met nevenfuncties: 4

Totaal aantal nevenfuncties: 14

Aantal betaalde nevenfuncties: 3

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 7648 euro

Totale tijdsbesteding: tijdsbesteding is alleen aangegeven voor bezoldigde functies, zie overzicht provincies

Zeeland

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 5

Aantal leden met nevenfuncties: 3

Totaal aantal nevenfuncties: 9

Aantal betaalde nevenfuncties: 3

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 16.000 euro (waarvan 6.000 in de provinciekas wordt gestort)

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Zuid-Holland

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 6

Aantal leden met nevenfuncties: 4

Totaal aantal nevenfuncties: 8

Aantal betaalde nevenfuncties: 2

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 12.666 euro

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Utrecht

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 5

Aantal leden met nevenfuncties: 3

Totaal aantal nevenfuncties: 10

Aantal betaalde nevenfuncties: 2

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 10.038 euro

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Friesland

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 6

Aantal leden met nevenfuncties: 1

Totaal aantal nevenfuncties: 7

Aantal betaalde nevenfuncties: 2

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 18.500 euro

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Overijssel

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 6

Aantal leden met nevenfuncties: 4

Totaal aantal nevenfuncties: 8

Aantal betaalde nevenfuncties: 0

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 0 euro

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Groningen

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 7 (waaronder drie parttime-werkende gedeputeerden)

Aantal leden met nevenfuncties: 5

Totaal aantal nevenfuncties: 8

Aantal betaalde nevenfuncties: 1

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 5720 euro

Totale tijdsbesteding: zie overzicht provincies

Limburg

Aantal leden College Gedeputeerde Staten: 7 (waaronder één parttime-werkende gedeputeerde)

Aantal leden met nevenfuncties: 4 (waaronder één parttime)

Totaal aantal nevenfuncties: 22

Aantal betaalde nevenfuncties: 3 (bij één van deze drie nevenfuncties vloeien de inkomsten naar de provinciekas. Een tweede nevenfunctie behoort toe aan een gedeputeerde die parttime werkt. Voor de derde betaalde nevenfunctie zijn nog geen recente gegevens over het bedrag.)

Totaal inkomsten uit nevenfuncties: 27.500 euro (wordt in provinciekas gestort)

Totale tijdsbesteding: tijdsbesteding wordt niet geregistreerd 

STER reclame