Nieuwsuur

NB. Nieuwsuur heeft de websites geraadpleegd in de eerste week van maart.

Noord-Brabant

De informatie op de website is niet geheel up-to-date (er ontbreken nevenfuncties).

De meeste nevenfuncties staan wel op de website. Ook wordt informatie gegeven over welke functies bezoldigd zijn en welke niet, en tevens over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies.

Voor de commissaris van de Koning staat informatie over tijdsbesteding op de website. Voor de gedeputeerden ontbreekt deze informatie.

Noord-Holland

Nevenfuncties staan op de website, evenals informatie over welke nevenfuncties bezoldigd zijn en over de hoogte van de bezoldiging.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Gelderland

Nevenfuncties staan op de website, evenals informatie over welke functies bezoldigd zijn en welke niet. Informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies ontbreekt.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Flevoland

De nevenfuncties van de commissaris van de Koning staan op de website. De nevenfuncties van gedeputeerden ontbreken.

Informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies is niet aan de orde: er zijn geen betaalde nevenfuncties in Flevoland.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Drenthe

Nevenfuncties staan op de website, evenals informatie over welke functies bezoldigd zijn en welke niet. Informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies ontbreekt.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Zeeland

Nevenfuncties staan op de website, maar het is onduidelijk welke functies op persoonlijke titel gevoerd worden en welke voortvloeien uit hoofde van het ambt. Ook is niet duidelijk welke functies bezoldigd zijn en welke niet.

Informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies ontbreekt.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Zuid-Holland

De informatie op de website is niet geheel up-to-date.

Nevenfuncties staan op de website, maar het is niet voor iedere functie duidelijk of deze bezoldigd is of niet. Informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies ontbreekt.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Utrecht

De informatie op de website is niet geheel up-to-date.

Nevenfuncties staan op de website, maar informatie over welke functies bezoldigd zijn en welke niet is onvolledig. Gegevens over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies ontbreken.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Friesland

Nevenfuncties staan op de website, eveneens staat vermeld of een functie bezoldigd is of niet. Informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies ontbreekt.

Er is informatie over tijdsbesteding weergegeven.

Overijssel

Nevenfuncties staan op de website, informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies is niet aan de orde: er zijn geen betaalde nevenfuncties in Overijssel.

Er staat informatie over tijdsbesteding op de website.

Limburg

Nevenfuncties staan op de website, maar informatie over welke functies bezoldigd zijn en welke niet, is niet volledig. Informatie over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies ontbreekt.

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.

Groningen

Nevenfuncties staan op de website. Informatie over welke functie bezoldigd is en welke niet, is onvolledig. Gegevens over de hoogte van het bedrag van bezoldigde functies zijn niet aan de orde: de enige betaalde nevenfunctie behoort toe aan een parttime-werkende gedeputeerde (in dat geval hoeven inkomsten uit nevenfuncties niet vermeld te worden).

Er staat geen informatie over tijdsbesteding op de website.   

STER reclame