Nieuwsuur

Heeft windenergie nog de toekomst?

ANP

2015 is het jaar van de waarheid voor de ambitieuze doelstellingen van het kabinet voor het verduurzamen van de Nederlandse energie-voorziening. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt.

Weerstand

Daarom moeten er dit jaar bindende afspraken komen, contracten worden getekend en projecten worden opgestart. De inzet is vooral gericht op windenergie.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Heeft windenergie nog de toekomst?

Op het land is er groeiende lokale weerstand tegen meer en grotere windmolens. Daarom moeten veel van de nieuwe windmolens in de Noordzee komen. Via een verhoging van de energierekening voor huishoudens komt hier een bedrag van 18 miljard euro voor beschikbaar, die gedurende 15 jaar de verliezen op 'wind-op-zee' moet compenseren. Dat is meer dan de investeringen in de Joint Strike Fighter, de Betuwelijn, De Hoge Snelheidslijn en de Fyra samen.

Rendement

Waar het produceren van energie uit kolen en gas 3 a 4 eurocent per kilowattuur kost, is dit bij wind-op-zee 17 eurocent.

Maar de recente drastische daling van de olieprijs heeft ook gevolgen voor gas en elektriciteit. Die zijn al 10 procent goedkoper geworden. Daarmee lijkt het rendement voor investeerders in windparken-op-zee tot nul gereduceerd te worden, en zal het waarschijnlijk onmogelijk zijn het benodigde kapitaal bij elkaar te halen.

In 2020 moet veertien procent van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Nu is dat ongeveer vijf procent. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er in het Energieakkoord afspraken gemaakt tussen kabinet, milieuorganisaties, werkgevers en werknemers. Zo moeten de oude kolencentrales aan strengere eisen voldoen en moet het energieverbruik van Nederlanders omlaag. Ook de bouw van grote windmolenparken op zee is een belangrijk onderdeel in het akkoord.

Gratis energie

Zelfs 18 miljard zal niet genoeg zijn om de doelstelling voor wind-op-zee te realiseren. In de windindustrie ging men altijd uit van stijgende energie-prijzen en nu wordt een stijging naar oude niveau’s verwacht. Sommigen denken zelfs dat er een tijdperk van veel lagere prijzen aankomt, of van gratis energie.

STER Reclame