Antwoorden ministerie van Volksgezondheid

De vragen die Nieuwsuur stelde aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met de antwoorden die het ministerie gaf op woensdag 3 december 12.45 uur.

1. Sinds wanneer is dat rapid response team werkzaam?

De kastje-naar-de-muur-meldingen worden sinds 19 november apart verzameld bij het meldpunt CAK (0800-0126) en doorgegeven aan VWS.

2. Wat is de opdracht? Kan je die ons toe sturen, of kunnen we die ergens vinden?

Mensen mogen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer zij op zoek zijn naar antwoorden over hun zorg. Daarom heeft de staatssecretaris een informatiepunt langdurige zorg en jeugd opengesteld waar mensen terecht kunnen met vragen over welke organisatie vanaf januari verantwoordelijk is voor hun zorg en/of ondersteuning en voor vragen over het overgangsrecht.

3.Hoeveel mensen zitten in het team? Zijn het allemaal ambtenaren van VWS? Hoeveel uren worden zij ingezet? Zijn die mensen voor deze opdracht vrijgemaakt?

Het ministerie heeft een team georganiseerd van mensen onder verantwoordelijkheid van VWS. Ministerie acteert ook naar betrokken partijen. Samenwerking met Zorginstituut, CIZ , ZN, Per Saldo en Iederin.

4. Welk mandaat heeft het team?

Zie antwoord op vraag 2. VWS zorgt dat betreffende partij die verantwoordelijk is voor de zorg of ondersteuning van de cliënt, aan de slag gaat.

5. Hoe vaak komt het team bij elkaar?

Het team acteert direct en vergadert alleen als dat nodig is.

6. Is het de bedoeling dat het team daadwerkelijk problemen oplost?

Het team regelt dat mensen op de goede plek terechtkomen met vragen over hun zorg, zodat zij door de verantwoordelijke instantie verder worden geholpen en mensen weten waar zij aan toe zijn.

7. Hoe snel werkt het team, m.a.w. als er een “wal-en-schip” geval via de meldlijn binnen komt, hoe snel krijgt de persoon in kwestie dan een oplossing?

Elk geval is anders waardoor een algemene termijn niet te geven is. Het streven is echter om binnen vijf werkdagen duidelijk te hebben bij welke instantie iemand terecht kan met vragen over zijn specifieke situatie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl