De reactie van de zorgverzekeraars

"Zorgverzekeraars Nederland begrijpt heel goed dat ouders, die met behulp van een PGB zorgen voor hun lichamelijk gehandicapte kind, in onzekerheid verkeren. Maar helaas kunnen zorgverzekeraars pas begin december het definitieve budget voor 2015 toekennen.

Dit komt omdat VWS het tarief voor informele zorg nog niet bekend heeft gemaakt. ZN heeft VWS daarom gevraagd om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over dit tarief zodat zij de ouders van deze kinderen kunnen informeren over het definitieve budget.

Kinderen met een ernstige lichamelijke beperking die momenteel op basis van een AWBZ-pgb door hun ouders worden begeleid en verpleegd, krijgen vanaf 1 januari 2015 hun zorg vergoed via de zorgverzekering. De Tweede Kamer heeft hiertoe besloten. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun verzekerden hierover per brief geïnformeerd. Afgesproken is dat de pgb-budgetten toereikend moeten zijn voor de zorg van het kind.

In de AWBZ geldt vanaf 2014 een maximumtarief van 20 euro voor informele zorg. Ouders die zonder professionele hulp zorgen voor hun ernstig zieke kind, vallen onder dit tarief. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2014 van kracht geworden en gold alleen voor nieuwe budgethouders. Ook in de Zorgverzekeringswet komt er een bij ministeriële regeling vastgesteld maximumtarief voor niet-professionele zorg.

VWS heeft dit tarief nog niet vastgesteld. Ook is nog niet bekend of er een overgangsregeling komt voor de budgethouders die onder het AWBZ regime nog niet onder het maximumtarief van 20 euro vielen. Helaas kunnen zorgverzekeraars de ouders van deze kinderen daarom naar verwachting pas begin december informeren over het definitieve budget."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl