NOS Nieuws Politiek Aangepast

Kamer: kabinet moet iets doen met koopkracht • Rutte past plannen niet aan

 • Dag 2 van het debat over de regeringsverklaring: premier Rutte reageert
 • De coalitiepartijen roepen het kabinet op om tegenvallende koopkracht van burgers te repareren
 • De oppositie heeft kritiek op plannen voor de zorg, de AOW en op de grote uitgaven (lees hier het liveblog van dag 1 terug)
 • De ogen zijn ook gericht op Kamervoorzitter Bergkamp na fel debat over de woorden van PVV-leider Wilders
 • Het debat is te volgen bij de NOS via NPO 1 en op NPO Politiek en Nieuws en de livestream op nos.nl.
 • Debat afgelopen

  De Tweede Kamer heeft verschillende moties aangenomen van coalitiepartijen en oppositiepartijen die het kabinet oproepen om de komende maanden naar de koopkracht te kijken. Met name de ouderen moeten gecompenseerd worden als hun koopkracht daalt, vindt de Kamer. Premier Rutte wilde niets toezeggen maar zei echt met de wens van de Kamer rekening te gaan houden.

  Ook moet het kabinet met plannen komen om de vermogensongelijkheid (huizenbezit, aandelen en dergelijke) te bestrijden. Een motie van de SP hierover werd aangenomen.

 • Om 21.15 uur wordt er gestemd over de moties

  Premier Rutte heeft alle moties doorgenomen en er de mening van het kabinet over gegeven. De fracties gaan nu overleggen over welke moties ze wel en niet gaan steunen.

 • Het debat is geschorst tot 19.45 uur

  Het is tijd voor een eetpauze. Daarna reageert premier Rutte op de ingediende moties.

 • Commissie moet radicalisering en politieke polarisatie onderzoeken

  De Tweede Kamer wil dat het kabinet "een breed samengestelde commissie" onderzoek laat doen naar radicalisering en politieke polarisatie in de samenleving. Een meerderheid steunt een motie van de ChristenUnie hierover.

  Partijleider Segers wil van de commissie weten hoe de democratische rechtsstaat versterkt kan worden en "hoe onze democratie beter te weren tegen extremisme, radicalisering en polarisatie". De motie verwijst naar de onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het rapport De atlas van afgehaakt Nederland.

  De onderzoeken gaan over welke factoren meespelen bij hoe burgers over de maatschappij denken en waarom sommigen zich buitengesloten voelen en 'afhaken', hun vertrouwen in de politiek verliezen of zelfs radicaliseren.

 • Kamer: alternatieven zoeken om gaswinning Groningen te voorkomen

  De Kamer wil dat het kabinet alternatieven uitwerkt om het winnen van extra gas in Groningen te voorkomen. D66-fractievoorzitter Paternotte diende daarover een motie in, mede namens een groot aantal andere fracties, dus die motie wordt zeker aangenomen. Paternotte zei dat het nieuws dat er meer gas moet worden gewonnen tot veel onzekerheid onder de Groningers heeft geleid en dat mensen recht hebben op veiligheid en duidelijkheid.

 • Partijen dienen moties in met aanpassingen van regeerakkoord

  In de Tweede Kamer komen nu één voor één 18 fractievoorzitters aan het woord om te reageren op het verhaal van premier Rutte. Er zitten 19 partijen in het parlement, maar Forum voor Democratie doet niet mee aan het debat vanwege de ziekmelding van Forum-leider Baudet.

  De SP heeft bijvoorbeeld een motie ingediend om niet te korten op de verpleeghuiszorg. Ook steunt de partij een voorstel van de PVV om de AOW en het minimumloon niet te ontkoppelen. De coalitie werkt aan een motie om de koopkracht te laten repareren, maar de tekst is nog niet bekend.

  De coalitiepartijen dienen zoals aangekondigd een motie in die het kabinet oproept dit voorjaar, indien nodig, de koopkracht te verbeteren "van met name ouderen". De partijen willen dat voor ouderen regelen via de IOAW (inkomensondersteuning) en de ouderenkorting (een belastingvoordeel).

 • PVV-leider Wilders: Rutte IV verdient motie van wantrouwen

  De PVV-leider had het gisteren al aangekondigd, en nu dient hij een motie van wantrouwen in. Hij noemt de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon "heel erg gemeen". Wilders noemt het ook "onfatsoenlijk" dat er 400 miljoen euro minder naar de verpleeghuiszorg gaat. Hij snapt niet dat het kabinet veel extra geld uittrekt voor onder meer het klimaat en de stikstofproblematiek. "Maar miljoenen Nederlanders snakken naar een betaalbare boodschappentas."

  In de motie van wantrouwen veroordeelt de PVV het beleid van het complete kabinet. Als de motie van wantrouwen wordt aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer moet het kabinet opstappen.

  De PVV-motie wordt zeker verworpen. Vanavond zijn de stemmingen over de moties die vandaag worden ingediend.

 • Even een kwartiertje de benen strekken

  Om 16.50 uur is de Tweede Kamer weer aan de beurt.

 • Rutte: ik blijf en solliciteer niet naar andere baan

  Iedere kabinetsperiode gaan er geruchten dat premier Rutte vroegtijdig stopt voor een prestigieuze baan bij bijvoorbeeld de Europese Unie. Rutte zegt letterlijk dat hij geen ambitie heeft voor "Washington of Brussel of waar dan ook". "Ik vind het hier veel te mooi, ik heb energie en plannen", antwoordt hij op vragen uit de Tweede Kamer. "Ik hoor sommigen zuchten: wanneer hoepelt hij nu op... Maar nee, ik blijf hier."

 • Geen extra geld naar verpleeghuiszorg, 'minder meer' moet, zegt Rutte

  Premier Rutte komt toe aan de vragen over de verpleeghuiszorg. Er wordt geen geld afgehaald, maar ondanks het stijgend aantal ouderen komt er ook geen extra geld bij. In de praktijk betekent dat de verpleeghuiszorg in de toekomst het met zo'n 400 miljoen euro minder doen, tot verbazing van de linkse partijen.

  Rutte zegt dat het niet anders kan, om de stijgende kosten in de zorg betaalbaar te houden. "Het is minder meer, maar we moeten wel zorgen voor liefdevolle zorg." Het kabinet vindt de korting van 400 miljoen euro verantwoord is, omdat de zorg in verpleeghuizen anders georganiseerd gaat worden. Het kabinet verwacht dat er met minder bureaucratie en papierwerk geld bespaard kan worden.

  Ook omdat het steeds moeilijker wordt om personeel te vinden, zal er gekeken worden of mensen met "nieuwe technieken" langer thuis kunnen blijven. "We moeten het anders organiseren."

 • Kabinet wil belasting op vermogen niet verhogen

  Het debat gaat nu over het belasten van vermogen. Enkele oppositiepartijen, zoals GroenLinks, de SP en ook Denk, snappen niet dat Rutte IV de belasting op het vermogen van rijkere Nederlanders niet verhoogt.

  GroenLinks-leider Klaver wijst erop dat de vier coalitiepartijen plannen in hun verkiezingsprogramma hebben staan voor lastenverzwaringen op vermogen, maar dat daar niets van terug te zien is in het regeerakkoord. Het Centraal Planbureau (CPB) stelt in een analyse van het coalitieakkoord dat de lasten op vermogen en winst met 0,1 miljard euro worden verlicht.

  Rutte staat achter het akkoord, omdat hij vindt dat de "belastingzeis" niet over het vermogen van onder meer bedrijven en rijkere Nederlanders gehaald moet worden. De premier wijst erop dat bedrijven al behoorlijk moeten betalen aan het verlagen van de uitstoot van CO2. PvdA-leider Ploumen vindt het onbegrijpelijk. "Vermogensongelijkheid is overal in de wereld het gesprek van de dag. Het is de kiem van het onbehagen."

 • Rutte: aan koopkracht 2022 kan niet veel meer gedaan worden

  Rutte vervolgt zijn betoog. Hij herhaalt dat hij nog eens gaat kijken naar het "koopkrachtbeeld" voor de komende jaren. Maar het gaat dan niet over dit jaar, 2022. Het is lastig te voorspellen hoe de inflatie zich ontwikkelt, zegt hij. En "de eerlijkheid gebiedt te zeggen" dat er - buiten de al toegezegde compensatie voor de stijgende energieprijzen - in dit lopende jaar niet veel kan worden gedaan aan koopkrachtreparatie.

 • Pauze tot 14.15 uur

  Er is geschorst voor de lunchpauze.

 • Rutte: met de beste bedoelingen een monster gecreëerd in Groningen

  Het gaat nog over de "blunder" in Groningen. "Er is met de beste bedoelingen een raming gemaakt", zegt de premier. "En daarmee is een monstertje gecreëerd met mensen in de rij met rollators. Ik schaam me de ogen uit de kop als ik die beelden zie. Daar moeten we lessen uit trekken, om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Rutte: geen garantie over Duitse gasvraag, rij voor subsidies was blunder
 • Rutte: uiterst ongelukkig hoe zaken Groningen bij elkaar kwamen

  Rutte vindt dat de blunder met de subsidieregeling vorige week in Groningen door het extra geld dat vrijdag is toegezegd, niet is weggepoetst. Hij noemt het "uiterst ongelukkig" dat er onlangs ook bekend gemaakt moest worden er meer gas uit Groningen nodig is. Dat komt door de vertraging in de bouw van een stikstoffabriek en doordat Duitsland meer gas nodig heeft en Nederland contractuele verplichtingen heeft aan dat land.

  Dat was de tweede "ongelooflijke tegenvaller". De premier zegt dat hij niet kan garanderen dat hij er iets aan kan doen. "We kunnen niet onder dat contract uit, ook al begrijpen de Duitsers de gevoeligheid. Het zijn goede buren." Rutte toont veel begrip voor de Groningers die afgelopen weekend een "indrukwekkende fakkeltocht" hielden. "Het is een perfecte storm", zegt de minister-president, waarin twee "verschrikkelijke" zaken bij elkaar komen.

  Marijnissen (SP) concludeert: "Daar hebben de Groningers dus geen zak aan."