NOS Nieuws Politiek Aangepast

Motie van wantrouwen en afkeuring verworpen • 15 uur durend geheime notulendebat voorbij

 • De Kamer debatteerde tot diep in de nacht over het niet delen van informatie over de toeslagenaffaire
 • Het kabinet wilde Kamerleden niet de mond snoeren, zeiden ze.
 • GroenLinks en de PvdA kwamen met een plan voor een betere bestuurscultuur
 • Een meerderheid is het daar mee eens.
Liveblog gesloten
 • Het debat is voorbij, liveblog gesloten

  Het debat is voorbij en de Tweede Kamer kan weer verder met het vieren van een paar dagen meivakantie. Vrijdag vergadert wel de ministerraad, maar dat is vanwege corona digitaal. En staatssecretaris Van Huffelen zal 's middags nog met aanvullende informatie komen over de compensatie van de gedupeerde toeslagenouders.

 • Geen meerderheid voor motie van wantrouwen en moties van afkeuring

  De motie van wantrouwen tegen het hele kabinet heeft geen meerderheid gehaald, zo bleek na de hoofdelijke stemming. 40 Kamerleden waren voor, 93 tegen. Er was ook een motie van afkeuring tegen de werkwijze van het kabinet, maar daar stond ook geen meerderheid achter. Daar waren 61 leden voor en 72 tegen. En dat gold ook voor een motie van afkeuring over het sensibiliseren van CDA-Kamerlid Omtzigt met dezelfde stemverhouding.

 • Hoofdelijke stemming begonnen; eerste groep begonnen A tot G, daarna H t/m M

  De griffier noemt alle achternamen op en nu is de eerst groep aan de beurt met achternamen beginnend op A t/m G. Er is een motie van wantrouwen en twee moties van afkeuring; een de werkwijze van het kabinet en een over het sensibiliseren van het CDA-Kamerlid Omtzigt door CDA-minister Hoekstra en De Jonge van Volksgezondheid.

 • GroenLinks/PvdA-wensenlijst beter bestuur krijgt meerderheid

  De motie met de lijst plannen voor een nieuwe bestuurscultuur is aangenomen. Dit betekent dat er meer geld moet komen voor de sociale advocatuur, dat er gestopt moet worden met discriminerende algoritmes, dat de informatiepositie van de Kamer in "ere" hersteld moet worden. Ook staat dat de "tegenmacht in onze democratie" gekoesterd moet worden.

 • Het stemmen is begonnen

  Het loopt tegen 2.00 uur en het stemmen is begonnen. Er komen hoofdelijke stemmingen en dat betekent dat alle Kamerleden in het pand aanwezig moeten zijn.

 • Schorsing tot 1.45 uur

  Daarna gaat de Kamer stemmen over de moties, ook de hoofdelijke stemmingen. Dat zal wel even duren.

 • Onduidelijkheid over 'zwarte lijst' van fraudeurs

  Er ontstaat onduidelijkheid over informerende brieven aan mensen die op de FSV-lijst staan, dat is het voormalige systeem Fraude Signalering Voorziening van de Belastingdienst. Staatssecretaris Van Huffelen zegt namens haar collega Vijlbrief dat in die brief niet zal komen te staan wat de exacte reden is van hun aanwezigheid op die zogenoemde zwarte lijst.

  Het gaat volgens haar om een groep van 270.000 mensen en het is te tijdrovend om iedereen persoonlijk hierover te informeren. De SP wil meer duidelijkheid en vreest dat mensen in paniek raken als ze zo'n brief in de bus krijgen. Denk-leider Azarkan verbaast zich over het hoge aantal; hij dacht aan een groep van 150.000 personen. Van Huffelen doet navraag informeert de Tweede Kamer hier later over.

 • Toeslagenaffaire nog lang niet opgelost

  Minder dan de helft van de aangemelde groep ouders krijgt voor 1 mei een compensatie van 30.000 euro. In totaal hebben 25.600 ouders zich aangemeld voor de zogenoemde Catshuisregeling. 11.000 van hen krijgen voor 1 mei het geld op hun rekening gestort, zei staatssecretaris Van Huffelen van Financiën tijdens het debat over de toeslagennotulen in de Tweede Kamer.

 • Rutte begint weer: hij neemt de moties door

  De pauze is voorbij en nu is premier Rutte weer aan het woord. GroenLinks-leider Klaver had nog gevraagd of Rutte niet vond dat hij het in 2019 beter had moeten doen. Rutte had eerst geaarzeld over het antwoord en wilde dat even overleggen. Hij blijft erbij dat het kabinet destijds de Kamer niet heeft tegengewerkt. "Maar als je er nu tegenaan kijkt, kun je zeggen: we hadden meer kunnen doen."

 • Debat geschorst tot 00.45 uur

  Hierna wordt er gestemd. Bij de hoofdelijke stemming moeten alle Kamerleden, voor zover mogelijk, aanwezig zijn. Zij moeten een voor een zeggen of zij voor of tegen een motie zijn. Dat geldt ook voor de motie van wantrouwen tegen het hele kabinet. Voordat er gestemd wordt gaat het kabinet alle moties langs, om daar een oordeel over te geven. Dan wordt er nog 25 minuten geschorst. Het wordt dus laat.

  Uit de gangen van het Kamergebouw:

 • De motie van wantrouwen van Denk, waar hoofdelijk over gestemd gaat worden

 • Het woord is nu weer aan de Kamer, motie van wantrouwen en motie voor gedupeerde ouders

  De fracties zijn nu aan het woord voor hun tweede termijn. Zij dienen verschillende moties in. Denk dient een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet in waar hoofdelijk, dus per individueel Kamerlid, over gestemd moet worden. Omdat het kabinet al is afgetreden, en toch nog bepaalde besluiten moet nemen over bijvoorbeeld de corona-crisis, zal deze motie waarschijnlijk geen praktische gevolgen hebben als hij wordt aangenomen.

  PVV-leider Wilders herhaalt dat hij vindt dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. De SP dient een motie in over "een pauzeknop" voor gedupeerde ouders, zodat zij niet met deurwaarders te maken krijgen als zij nog geen geld hebben gekregen. Een SP-motie ondertekend door de hele Kamer vraagt het kabinet om een snellere en betere afhandeling van de toeslagenaffaire en eerlijke informatie daarover.

  GroenLinks-leider Klaver leest de lange motie voor die hij samen met de PvdA indient over een nieuwe bestuurscultuur (zie eerder in dit liveblog). Ook de VVD dient een motie in over "een pauzeknop" voor gedupeerde ouders die onterecht nog geen geld hebben gekregen.

  De motie van de SP:

 • Kaag doelde met 'kaders' op fatsoenlijk met elkaar omgaan

  Demissionair minister Kaag (D66) zegt dat zij in de notulen met 'kaders' voor kritische Kamerleden bedoelde "fatsoenlijk met elkaar omgaan, met waarden en normen". Zij zegt dat zij niet wil dat individuele Kamerleden in hun rol worden beperkt en dat zij het dualisme juist verdedigt.

  "We hebben gezien dat de mens in de toeslagenaffaire vermorzeld is in het systeem", zegt zij op de vraag van Kamerlid Van der Plas van BBB. Die vroeg alle ministers hoe zij zelf vinden dat het nu gaat en hoe zij de toekomst zien. Kaag zegt dat er een hoop te doen is om de overheid te verbeteren.

  Zij zegt dat het kabinet oprecht heeft geprobeerd de ouders te helpen maar dat er steeds nieuwe problemen naar boven kwamen. "Uiteindelijk hebben we de ultieme consequentie genomen, ook ik, door af te treden."

  Over haar opmerking tegen VVD-leider Rutte "hier scheiden onze wegen" zegt zij dat dat niet ging over politieke samenwerking, maar over het feit dat Rutte het wel over Omtzigt had gehad en zij niet. Zij wil het rapport van informateur Tjeenk Willink afwachten en dan "open" naar Rutte luisteren over wat hij voorstelt voor een nieuwe bestuurscultuur.

 • GroenLinks en PvdA komen met motie over nieuwe bestuurscultuur

 • Marijnissen: belofte weer niet nagekomen, Van Huffelen weerspreekt dat

  SP-leider Marijnissen is boos omdat voor 1 mei nog steeds niet alle ouders compensatie en hun geld hebben gekregen. Staatssecretaris Van Huffelen zegt dat nooit is beloofd dat echt alle ouders die zich tot nu toe hebben gemeld voor 1 mei geholpen zouden worden. Zij zegt dat er steeds ouders bij komen, en dat er wel moet worden gecontroleerd waar zij recht op hebben.

  Van Huffelen zegt dat ouders over hun eigen situatie heel precies willen weten wat de Belastingdienst fout heeft gedaan. Dat kost veel tijd, zegt zij. Er zijn ook ouders die hun geld al hebben teruggekregen en de compensatie van 30.000 euro hebben ontvangen, die nog steeds bellen over de details van hun dossier.

  Van Huffelen benadrukt dat ouders die het niet eens zijn met hoe de regeling voor hen uitpakt, bezwaar mogen maken. Ook al staat dat niet in de brief die zij hebben gekregen. Maar zij zegt dat er naar gestreefd wordt dat dat juist niet nodig is. Een ouderpanel leest vooraf de brieven die uitgaan, om te controleren of ze wel begrijpelijk zijn geschreven.

  ChristenUnie-leider Segers wil dat Van Huffelen gaat kijken wat er nog meer kan worden gedaan om mensen te helpen bij wie de schuldeisers nu voor de deur staan.