NOS Nieuws Politiek Aangepast

Dag 2 van de Politieke Beschouwingen voorbij, lees hier wat er is gebeurd

 • De tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen
 • De Tweede Kamer debatteert met premier Rutte over de Rijksbegroting
 • Vandaag beantwoordt Rutte de vragen die gisteren zijn gesteld
 • U kunt meekijken op NPO 1, NPO Politiek en NOS.nl
Liveblog gesloten
 • De vergadering is gesloten, de Algemene Politieke Beschouwingen zijn voorbij

  Morgen komt de ministerraad weer bij elkaar en blikken de ministers traditiegetrouw nog terug op de APB. Rutte zal zich vervolgens weer bezig gaan houden met de coronabestrijding, want morgenavond staat een extra persconferentie gepland over de nieuwste regionale maatregelen,

 • Een overzicht van de aangenomen moties, het kabinet moet...

  • Een marktconsultatie doen om te kijken of marktpartijen willen investeren in kernenergie;
  • Met de provincies uitwerken of er een Herstelplan Regionale Economie kan komen;
  • Kijken of er een Planbureau voor de Veiligheid kan komen;
  • Voorstellen maken voor de snellere bouw van kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen;
  • Mensen met schulden helpen door de Wet Schuldsanering eenvoudiger te maken;
  • Met voorstellen komen voor een werkgarantie;
  • Een nationaal isolatieprogramma ontwerpen;
  • Een waarborgfonds opzetten dat garant staat voor saneringskredieten;
  • Een perspectiefnota maken over het op termijn terugbrengen van de schuldquota naar 60 procent van BBP;
  • Het probleem van oververtegenwoordiging van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bij criminaliteitscijfers onderkennen;
  • Uitspreken dat Nederland geen corrupt land is;
  • Ouderen passende voorlichting geven over Code Zwart.

 • Kabinet staat 'open' voor extra maatregelen meer betaalbare woningen

  De Tweede Kamer wil dat het kabinet met aanvullende maatregelen komt om wonen weer betaalbaar te maken, bijvoorbeeld door de huren te verlagen, de bestaande inkomensgrens voor alleenstaande huurders in stand te houden en woningcorporaties minder verhuurdersheffing te vragen.

  Rutte zegt dat het kabinet bereid is om te kijken naar hoe de huurstijgingen verder kunnen worden beperkt. "We staan er open voor", reageerde de premier. Het kabinet is eigenlijk van plan om de inkomensgrens te verlagen. Ook verlaagt het kabinet de verhuurdersheffing, de financiële afdracht van woningcorporaties aan de schatkist. Woningcorporaties vinden dat ze zo veel moeten betalen dat er te weinig geld over is om goedkope woningen te bouwen. Het kabinet gaat de verhuurdersheffing al met 200 miljoen verlagen. Rutte: "Ik wil serieus kijken of het lager kan, maar het geld moet er wel zijn."

 • Premier neemt nu alle moties van de Tweede Kamer door

  Zoals altijd bij een debat in de Tweede Kamer reageert het kabinet op alle moties die de verschillende Kamerleden hebben ingediend. Bij deze APB zijn er zo'n 40 moties ingediend. De premier kan ze ontraden, dat betekent dat het kabinet er tegen is. Ook kan hij zeggen dat hij het overlaat aan 'oordeel Kamer' en dat houdt in dat het kabinet er geen grote problemen mee heeft.

  Straks wordt er over de moties gestemd en dan wordt duidelijk welke moties een meerderheid krijgen.

 • Rutte wil niets zeggen over nieuwe coronamaatregelen

  De Tweede Kamer had gehoopt dat de premier meer informatie zou geven over het nieuws dat in zes regio's het late cafébezoek wordt ontmoedigd. Morgen worden de plannen in het kabinet besproken en daarna volgt er een persconferentie. Er worden nu nog gesprekken gevoerd met de veiligheidsregio's. "Ik ga er vanavond niets over zeggen."

  Kijk hier het interview dat verslaggever Lars Geerts na afloop van het debat met de premier had.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Rutte: iedereen kan zien dat de coronacijfers veel te hoog oplopen
 • Van Haga: onderzoek naar entertainment-industrie en verbod op zonne-akkers

  De eenmansfractie Van Haga wil dat in kaart wordt gebracht hoe het gaat met de entertainment-industrie in omliggende landen. Ook vraagt hij in een motie om een verbod op zonne-akkers en dat verzoek is mede-ondertekend door "kameraad" Baudet. De ex-VVD'er is lid geworden van FvD en hoopt na de verkiezingen voor die partij in de Tweede Kamer te komen.

 • Van Kooten wil vooral zorgen voor mededogen in de politiek

  De eenmansfractie Van Kooten heeft dit jaar geen moties. Ze vindt het een vreemd debat, omdat er zoveel coronabesmettingen bijkomen. De komende tijd wil ze zich vooral inzetten voor mededogen in de politiek en zal daarvoor met voorstellen komen in het komende parlementaire jaar.

 • Krol wil geen Wopke-Wiebes-fonds maar directe lastenverlichting

  De eenmansfractie-Krol is tegen het zogenoemde Wopke-Wiebesfonds, een investeringsfonds van ongeveer 20 miljard euro om de economie te versterken. Krol wil dat het geld wordt gebruikt voor directe lastenverlichting, waardoor er meer geld is om uit te geven. "De economische groei krijgt daarmee een stevige impuls", aldus Krol.

 • Baudet: geen concrete aanpassingen, wel kritiek op verkwanselen beschaving

  De partijleider van Forum voor Democratie heeft geen moties om het kabinetsbeleid aan te passen, maar heeft vooral kritiek op de gevestigde politieke partijen - zowel links als rechts - die duizend jaar beschaving in Nederland hebben "verkwanseld". Baudet wil een citaat aanhalen van Lodewijk XVI die op de dag van het uitbreken van de Franse revolutie in zijn dagboek schreef: "Geen bijzonderheden." Maar hij versprak zich en zei Lodewijk XIV, en dat zorgde voor enige hilariteit in vak K.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Welke Lodewijk?
 • 50Plus wil betere voorlichting aan ouderen over Code Zwart

  Fractieleider Van Brenk van 50Plus constateert dat ouderen zich zorgen maken over Code Zwart. Dat is een draaiboek, opgesteld door medici, over wat er moet gebeuren als er door de coronacrisis onvoldoende IC-bedden zijn en er keuzes gemaakt moeten worden over welke patiënten het eerst behandeld moeten worden. 50Plus zegt dat ouderen die afweging van artsen vrezen en wil dat ouderenorganisaties hierover in gesprek gaan. "Er moet passende voorlichting komen om te zorgen voor minder onrust", aldus Van Brenk.

 • Rutte moet reageren op laatste coronanieuws

  Tijdens het debat kwamen de berichten naar buiten dat het kabinet van plan is morgen verschillende maatregelen aan te kondigen om het aantal besmettingen terug te dringen. Het gaat om beperkende maatregelen in de horeca. De Tweede Kamer wil dat de premier hier dadelijk een toelichting op geeft.

 • Denk: vertrouwen in de rechtsstaat

  Denk-fractievoorzitter Azarkan reageert in een motie op de uitspraken van PVV-leider Wilders eerder in het debat. Azarkan spreekt in een motie uit dat Nederland geen corrupt land is en dat hij vertrouwen heeft in de rechtsstaat.

 • SGP: leenstelsel ook voor middeninkomens

  Ook studenten uit gezinnen met middeninkomens zouden recht moeten hebben op een studiebeurs, vindt de SGP. De partij komt altijd op voor eenverdienersgezinnen, gezinnen waarbij een van de ouders voor het inkomen zorgt. Die zitten vaak in de groep van middeninkomens en vallen dan tussen wal en schip bij verschillende regelingen, constateert de partij.

  SGP-leider Van der Staaij hoopte op steun van D66, omdat die partij liet doorschemeren hier ook wel wat voor te voelen. Maar D66-fractievoorzitter Jetten had een teleurstellende mededeling voor Van der Staaij. Hij zegt dat er nu geen geld voor is, dus dat dat nog gevonden moet worden.

  Van der Staaij had zich daarop voorbereid. "Dit heb ik al bedacht, dus daar kunnen we het over hebben. Voor sommige partijen komen dit soort veranderingen net te snel", grapte hij.

 • Partij voor de Dieren: meer ontwikkelingshulp in verband met coronacrisis

  Namens verschillende oppositiepartijen dient de leider van de Partij voor de Dieren Ouwehand een motie in die vraagt om meer geld voor ontwikkelingshulp "voor de meest kwetsbare mensen tijdens deze mondiale coronacrisis".

 • ChristenUnie: vertrouwen in de toekomst

  ChristenUnieleider Segers heeft een goed gevoel overgehouden aan het debat omdat samenwerking tussen regeringspartijen en oppositiepartijen, en samenwerking tussen het kabinet en de Kamer mogelijk bleek.