NOS Nieuws Politiek Aangepast

Ouders 'in shock' na opstappen staatssecretaris, minister Hoekstra neemt waar

 • Staatssecretaris Snel is afgetreden om de toeslagenaffaire, het was zijn eerste politieke baan
 • Tientallen ouders waren naar de Kamer gekomen voor het debat over het zwartlakken, zij zijn bang dat aftreden niets oplost
 • Duizenden ouders hebben nog recht op compensatie, de opvolger van Snel die dit moet organiseren, is nog niet bekend
Liveblog gesloten
 • De dag dat Snel aftrad

  De toeslagenaffaire zorgde opnieuw voor een bewogen dag in de Tweede Kamer. Tientallen gedupeerde ouders waren naar Den Haag gekomen om het debat over het zwartlakken door de Belastingdienst te volgen. Maar wat zij te horen kregen was de afscheidsspeech van staatssecretaris Snel. Hij had niet meer het vertrouwen van de Tweede Kamer dat hij nodig had om zijn moeilijke klus af te maken zei hij. Gisteren hadden GroenLinks en SGP namelijk laten doorschemeren dat zij het niet meer zagen zitten met Snel.

  De ouders zijn bang dat zij nu nog langer moeten wachten op een oplossing. Voorlopig neemt minister van Financiën Hoekstra de klus van Snel over. Hij belooft dat er gewoon hard wordt doorgewerkt. De ongeveer 300 ouders van de CAF 11-zaak krijgen nog dit jaar hun geld. De andere tienduizenden ouders begin volgend jaar. Een opvolger voor Snel is nog niet bekend. D66 gaat daar in de Kerstvakantie over nadenken.

 • Ouders verlieten tribune Tweede Kamer met zelfde vraagtekens

 • Minister Hoekstra van Financiën neem taken Snel tijdelijk over: "We werken onverminderd door"

  De schriftelijke verklaring van CDA-minister Hoekstra over het vertrek van zijn collega:

  "Ik betreur het aftreden van Menno Snel zeer. Met grote gedrevenheid heeft hij geprobeerd om de behandeling van veel ouders die onterecht als fraudeurs zijn bestempeld, recht te zetten. Het doet me pijn om zo'n slimme, betrokken en aardige collega te verliezen, maar ik respecteer zijn keuze.

  Het is duidelijk dat er bij Toeslagen evident zaken zijn misgegaan. Uitvoeringsorganisaties zijn het gezicht van de overheid. Hun werk kan een groot verschil maken in het leven van mensen. Bij het terugvorderen van toeslagen en de afwikkeling daarvan is helaas de menselijke maat te vaak en te ver zoek geweest. Dat moet fundamenteel anders.

  Voorop staat dat alles wat in gang is gezet om de ouders zo veel mogelijk recht te doen, geen vertraging mag oplopen. Hier werken we bij Toeslagen, de Belastingdienst en op het ministerie onverminderd aan door."

 • Snel deed gisteren nog belangrijke toezeggingen aan gedupeerde ouders

  De afgetreden Menno Snel deed gisteren nog belangrijke toezeggingen aan ouders die door de Belastingdienst onterecht als fraudeur zijn behandeld. Minister Hoekstra van Financiën, die voorlopig de taken van Snel overneemt, moet dit nu uitvoeren.

  De ongeveer 300 ouders van de zogenoemde CAF 11-zaak krijgen nog dit jaar de compensatie op hun rekening. Het gaat vaak om tienduizenden euro's. Over de duizenden andere ouders die in een vergelijkbare situatie zitten, komt de commissie-Donner in januari met een rapport. Hen is al toegezegd dat de compensatieregeling ook voor hen geldt.

  Voor de uitvoering van deze duizenden regelingen (elke zaak wordt individueel beoordeeld) wordt een speciale "projectorganisatie" opgezet, naast de afdeling Toeslagen. "Deze projectorganisatie richt zich op de afwikkeling van zaken uit het verleden", schreef Snel gisteren aan de Kamer.

 • Snel pleit in afscheidsspeech voor vervanging toeslagensysteem

  Menno Snel pleitte in zijn afscheidsspeech voor het vervangen van het huidige stelsel van toeslagen. Het is fraudegevoelig, onduidelijk voor burgers, en als er iets misgaat heeft dat grote gevolgen. In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op het systeem van toeslagen te veranderen.

  ChristenUnie-Kamerlid Bruins verwoordde het op 4 december zo:

  "Ik wil ons allen tot slot nog een spiegel voorhouden. Er is in 2007 een toeslagenstelsel bedacht, dat vanaf het begin niet functioneerde. De politiek heeft het systeem alleen maar nog ingewikkelder gemaakt door de jaren heen en niets gedaan met de signalen die de Belastingdienst gaf. Toeslagen moesten uitbetaald worden, zonder controle vooraf. Maar in 2014 klonk het in deze Kamer: de staatssecretaris moet alles op alles zetten, fraude moet worden aangepakt. Zo klonk het toen, en dat hebben we geweten. Maar de wet en de regels overtreden mag nooit, ook niet onder politieke druk."

 • Bij zijn aantreden waren de verwachtingen groot, maar Snel redde het toch niet

  Staatssecretaris Snel werd pas lid van D66 toen hij was gevraagd staatssecretaris te worden in Rutte-III. Dat was in oktober 2017. Hij kwam in beeld vanwege zijn grote kennis van de Belastingdienst, waar hij zelf directeur-generaal was geweest. Zijn voorgangers Wiebes (VVD) en Weekers (VVD) hadden het lastig gehad op de post. Weekers moest zelfs aftreden vanwege de toeslagen. De verwachtingen van technocraat Snel waren groot:

 • D66 gaat in Kerstvakantie nadenken over lastige zoektocht naar opvolger

  In de Tweede Kamer leeft een dubbel gevoel over het aftreden van Menno Snel (D66), zegt politiek verslaggever Ron Fresen. De Kamerleden weten dat het heel moeilijk wordt om een goede opvolger voor hem te vinden. Het moet iemand zijn die kennis en bestuurservaring heeft en die de lastige klus aandurft.

  D66-fractievoorzitter Jetten: "Staatssecretaris van Financiën is een van de zwaarste klussen in het kabinet. Het heeft in de formatie ook lang geduurd voor we daar iemand voor hebben gevonden. Ik ga het kerstreces gebruiken om rustig na te denken wie het beste op die plek past."

  Snel zelf waarschuwde zijn opvolger al in zijn afscheidsspeech. "Er zullen nieuwe incidenten volgen", zei hij. Het gaat om een 'extra' tijdelijke baan. Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen gepland. Dan kan het politieke landschap er weer heel anders uitzien.

 • Politiek verslaggever Ron Fresen: wrang dat oplossing met aftreden niet dichterbij is

  Politiek verslaggever Ron Fresen verwacht niet dat het aftreden van staatssecretaris Snel voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire de beste oplossing is. "En dat is ook het wrange en het dubbele van dit aftreden", zegt Fresen. Het probleem is ingewikkeld en veelomvattend, en het gaat om duizenden gedupeerden, zegt Fresen. "Daar is een hele stevige bestuurder voor nodig die door pakt. En die is er voorlopig echt niet."

  Veel politici bleven met een dubbel gevoel achter, merkte Fresen in de Kamer. "Het aftreden was in de opbouw van alle fouten en problemen politiek gezien onvermijdelijk. Maar er moet nu wel iemand weg die het met iets meer krediet nog ver had kunnen schoppen bij het oplossen van de problemen."

  En de opvolging wordt nog knap lastig, verwacht Fresen: "Nu mogen de D66-top en premier Rutte zich het hoofd gaan breken over een opvolger. En vindt maar eens iemand die dit mijnenveld durft op te gaan."

 • Aanjagers Leijten (SP) en Omtzigt (CDA): aftreden onvermijdelijk en "mensen schieten er niets mee op"

  SP-Kamerlid Leijten en CDA-Kamerlid Omtzigt reageren op het aftreden van staatssecretaris Snel van Financiën. Leijten hoopt dat de opvolger van Snel beter naar de ouders luistert. Omtzigt begrijpt dat gedupeerde ouders met het aftreden niet veel opschieten.

  De twee zetten zich al maanden in voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire:

  'Duidelijkheid was er vandaag niet gekomen, met of zonder Menno Snel'
 • Interview Snel over zijn besluit

  "Op een gegeven moment dacht ik: ik kan geen onderdeel van de oplossing meer zijn."

  Staatssecretaris Snel stond na zijn verklaring in de Tweede Kamer de pers te woord:

  Snel na aftreden: 'Ik kan geen deel van de oplossing meer zijn'
 • Mededeling van het Kabinet van de Koning via de Rijksvoorlichtingsdienst:

  "De staatssecretaris van Financiën, drs. M. Snel, heeft woensdag 18 december 2019 Zijne Majesteit de Koning verzocht hem ontslag te verlenen als staatssecretaris van Financiën. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

  Zolang niet in de benoeming van een nieuwe staatssecretaris van Financiën is voorzien, zal de minister van Financiën, mr. W.B. Hoekstra, de taken van de staatssecretaris overnemen."

 • Ouders in de Tweede Kamer teleurgesteld: wij hebben nu nog steeds geen duidelijkheid

  Ouders die in de toeslagenaffaire ten onrechte zijn beschuldigd van fraude, zijn teleurgesteld in staatssecretaris Snel van Financiën, die vandaag zijn vertrek bekendmaakte. "Ik ben in shock nu."

  Ze waren naar de Kamer gekomen voor duidelijkheid, maar kregen een aftreden:

  'Had eerst voor een goeie oplossing gezorgd, dan kun je aftreden'
 • RTL Nieuws: vlak voor het debat moest Snel weer een fout meedelen

  Snel had de Tweede Kamer verteld dat ouders een duidelijke waarschuwing kregen als hun informatie of aanvraag niet klopte of niet volledig was. Dat blijkt pas in maart 2020 zo te gaan. De staatssecretaris had dit ook pas net gehoord.

 • SP-Kamerlid Leijten: ambtenaren moeten ook aftreden

  Een van de aanjagers van de onthullingen over de toeslagenaffaire, SP-Kamerlid Leijten, vindt dat de verantwoordelijke ambtenaren ook moeten aftreden. Daarnaast vindt zij dat er een onderzoek moet komen van de Rijksrecherche.

  Leijten spreekt van een misdaad die is begaan door de overheid. Leijten: "Als je ziet hoe dit in een mensenleven ingrijpt, hoe verwoestend het effect is als de overheid een misdaad tegen je pleegt, krijgt de opvolger vanzelf alle energie om dit op te lossen." Ze hoopt dat deze opvolger als eerste met de ouders in gesprek gaat. Wie dat is is nog niet bekend.

  Uit onderzoek van de commissie-Donner is gebleken dat duizenden ouders ten onrechte van fraude zijn beschuldigd en daardoor in grote financiële problemen zijn gekomen.

 • Snel staat na afloop van zijn afscheidstoespraak de pers te woord (interview volgt)

  Staatssecretaris Snel van Financiën (D66) ANP