NOS Nieuws Binnenland Politiek Economie Koningshuis Aangepast

Maatregelen uit en reacties op de Miljoenennota

De hoedjes zijn opgeborgen en de pakken gaan weer de kast in. Prinsjesdag 2016 zit erop. Dit liveblog is afgesloten, lees hier terug wat er allemaal is gebeurd.

Liveblog gesloten
 • Einde liveblog

  We beëindigen hierbij dit liveblog. Volg onze verdere berichtgeving over Prinsjesdag op NOS.nl.

 • Bereken jouw koopkracht

  Het Nibud heeft voor ruim honderd voorbeeldhuishoudens berekend wat er volgend jaar met hun koopkracht gebeurt. Kijk in onze tool hoe het in jouw situatie volgend jaar uitpakt.

 • Cordaid geschokt door korting noodhulp

  "Terwijl de wereld in brand staat en de vluchtelingencrisis aan de randen van Europa samenlevingen ontwricht, wordt bij een groeiende economie volgend jaar toch fors bezuinigd op deze budgetten, zo blijkt uit de Miljoenennota", zegt hulporganisatie Cordaid. Cordaid roept de Tweede Kamer op de bezuinigingen ongedaan te maken.

 • Ook AOb schrikt van onderwijsbegroting

  "Heel bijzonder dat het departement pocht met 200 miljoen euro voor politieke prioriteiten en er niet bij meldt dat er elders gewoon 230 miljoen euro van het onderwijsbudget af is", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een eerste reactie.

 • PO-Raad ontevreden over beloftes van het kabinet

  Ondanks flinke investeringen in onderwijs en betere arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten in het basisonderwijs is de PO-Raad niet tevreden. "Er wordt een te positief beeld geschetst en de beloftes voor het primair onderwijs zijn maar mager. Een enorme teleurstelling."

 • Maatregelen ministerie Infrastructuur en Milieu

  - Blijvend ruim baan voor technologische ontwikkelingen in auto’s en brandstoffen

  - Het spoornetwerk wordt klaargemaakt voor spoorboekloos rijden, met grotere betrouwbaarheid en veiligheid

  - In 2017 start de realisatie van de A13/16 en de Blankenburgverbinding

  - Komend jaar wordt de aanleg voltooid van 717 kilometer aan extra rijstroken, die in deze kabinetsperiode was gepland

  - Er komt een einde aan de incidentele chloortransporten per spoor

 • Defensiebonden ontevreden met begroting 2017

  De VBM noemt de defensiebegroting een gotspe. "Volgens het kabinet krijgt Defensie er 300 miljoen bij in 2017. Dit is niet juist. Het gaat maar om 197 miljoen. Dit is een druppel op een gloeiende plaat! Daarmee kun je de omvangrijke problemen op het gebied van personeel, materieel, opleiding, training en daarmee te realiseren inzetgereedheid voor de gehele krijgsmacht nooit het hoofd bieden", zegt voorzitter Jean Debie.

  Ook vakbond AFMP ziet er niets in. "De chronische tekorten op zowel materieel als personeel gebied zijn zeer ernstig en worden met een schamele 197 miljoen euro niet opgelost", zegt de bond.

 • Huurders gaan erop vooruit

  Ontvangers van huurtoeslag gaan er volgend jaar netto met 10 euro per maand op vooruit. 

  Huurdersorganisatie Woonbond en Aedes, die verhuurders vertegenwoordigt, reageren opgelucht op het nieuws. "Samen met de huurmatiging die woningcorporaties doorvoeren, zorgt de huurtoeslag ervoor dat mensen betaalbaarder kunnen wonen", zegt Aedes-voorzitter Marc Calon.

 • GGZ Nederland wil meer geld

  GGZ Nederland vindt dat er in 2017 meer geld nodig is en extra maatregelen genomen moeten worden om de zorg voor en opvang van mensen met psychische problemen te verbeteren. 

  Het kabinet kondigde eerder aan dat het in 2017 30 miljoen euro extra uittrekt voor de opvang van verwarde personen.

 • Onderzoek naar integratie van vluchtelingen

  Het ministerie van Sociale Zaken wil komend jaar een groot onderzoek starten naar de integratie van vluchtelingen. Het gaat om een langlopend onderzoek waarbij regelmatig metingen worden gedaan van deze groep.

 • Ziekteverzuim bij politie gestegen

  De plannen om het ziekteverzuim bij de politie aan te pakken, blijken te ambitieus. In plaats van een daling, is het aantal zieken alleen maar gestegen. Daarom wordt de lat lager gelegd: eind volgend jaar moet het ziekteverzuim van 7 procent met een half procent zijn gedaald.

 • Defensie stelt basisgereedheid op orde

  Voor het op orde brengen van de basisgereedheid stelt minister Hennis van Defensie 197 miljoen extra beschikbaar. Dat geld kan gebruikt worden voor materieel, nieuwe mensen en meer oefeningen. Het ministerie van Defensie waarschuwt dat de effecten niet direct merkbaar zijn en het nog tot 2021 zal duren voordat de basisgereedheid weer op orde is. "Materieel, personele vulling en geoefendheid zijn dan zo op peil dat de krijgsmacht weer slagvaardig is."

  Een tegenvaller voor Defensie is de huidige oplopende dollarkoers. Doordat Defensie veel materieel koopt in het buitenland, kan de aanschaf van materieel duurder uitpakken dan begroot. Het kabinet heeft in 2016 daarom eenmalig € 40 miljoen vrijgemaakt om valutaschommelingen op te vangen. Als de tegenvaller groter is moet het ministerie van Defensie dat uit de eigen begroting betalen.

 • Zorgverzekeraars twijfelen aan prijs basisverzekering

  Zorgverzekeraars Nederland twijfelt of de stijging van de premie voor de basisverzekering in 2017 beperkt blijft tot ongeveer 3,50 euro per maand, zoals het kabinet denkt. Daarvoor zouden de zorgverzekeraars 2 miljard van hun reserves moeten inzetten. Het moet nog blijken of die dat willen of kunnen, aldus de brancheorganisatie van zorgverzekeraars.

 • Reacties vakbonden en werkgevers

  Ondernemersorganisatie FME is blij met de aandacht voor economische groei, innovatie en cybersecurity in de Troonrede. "Nederland moet uitgroeien tot dé digitale industriële hotspot van de wereld, in de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting zien we te weinig van deze ambitie terug. Maar het is wel van groot belang dat nu en zeker in de volgende kabinetsperiode forse stappen worden gezet op het gebied van digitalisering en innovatie van die industrie."

  Vakbond CNV had graag gezien dat het kabinet duidelijkheid gaf over de positie van flexwerkers en zzp'ers op de arbeidsmarkt. "Op de arbeidsmarkt ligt een groot vraagstuk waarop actie nodig is, maar dat schuift het kabinet door naar zijn opvolgers", zegt de bond. Verder heeft het CNV nog steeds zorgen over de koopkracht van ouderen.

  De Vakcentrale voor professionals vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor werkenden en gepensioneerden uit middengroepen. Het kabinet moet volgens de centrale meer investeren, omdat middengroepen niet genoeg profijt hebben van lastenverlichting. 

  FNV Bouw is wel tevreden met de Troonrede: "Mooi dat de koning aandacht geeft aan gelijk loon en gelijk werk op dezelfde plek. Er is nog steeds veel mis in de sector, we komen nog steeds veel constructies tegen met uitzendkrachten en schijnzelfstandigen."

 • Rutte over nieuwkomers: jij hebt je aan ons aan te passen en niet omgekeerd

  De premier spreekt over "het vastleggen van een norm": nieuwkomers moeten zich aanpassen.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Rutte over de waarden in de Nederlandse samenleving

  Daarnaast benadrukt Rutte dat mensen persoonlijk moeten kunnen profiteren van de economische groei.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Rutte: vaste grond onder voeten