liveblog
NOS NieuwsAangepast

Wilders: ik kan, wil en zal niet zwijgen

liveblog gesloten

'Uitgerekend tegenover die rechter, sta ik hier vandaag'

Wilders wil dat rechter opstapt

Zitting is afgelopen

De regiezitting zit erop. De rechtbank zal op een zitting op 7 april de beslissingen bekendmaken.

Wilders wil andere rechter

Wilders uit felle kritiek op rechter Van Rens. Volgens hem heeft ze kritiek geleverd op politieke standpunten van zijn partij. "Ze zei dat ze tegen minimumstraffen was en het uitzetten van illegalen."

Ook zou ze in een televisieprogramma de beslissing tijdens zijn vorige proces om de wraking van de rechter toe te wijzen hebben bekritiseerd. "Ze zei dat ze niet begreep dat die wraking door collega-rechters werd toegewezen, omdat er strafrechtelijk geen juiste grond was."

"Er is in heel Nederland één rechter geweest die openlijk kritiek heeft geleverd op deze rechtelijke beslissing over mij. Uitgerekend tegenover die rechter, sta ik hier vandaag. Ik hoop dat u begrijpt dat ik er weinig vertrouwen in heb."

Daarna vroeg Wilders of rechter Van Rens de zaak naast zich neer wilde leggen. "Het zou u sieren indien u zich van deze zaak zou verschonen. En ik roep u daartoe dan ook met klem op."

'Heb gesproken over minder Marokkanen, omdat ik minder Marokkanen wil'

"Voor u staat een politicus, die aangeklaagd wordt omdat hij een politieke opinie heeft verkondigd. Ik heb gesproken over minder Marokkanen. Waarom deed ik dat? Omdat ik minder Marokkanen wil. "

Volgens Wilders heeft Nederland een gigantisch Marokkanen-probleem. "Het is mijn taak om dat eerlijk te benoemen. Hoe ik dat wil, staat al sinds 2006 in mijn verkiezingsprogramma. Ik heb niet gezegd dat alle Marokkanen niet deugen, of dat ze allemaal het land uit moeten. Maar wel dat er minder Marokkanen moeten zijn."

Wilders zegt dat het OM met twee maten meet, omdat allerlei politici nu willen dat er hier minder Syriërs zijn.

Wilders: ik kan, wil en zal niet zwijgen

De PVV-leider staat nu zelf de rechters te woord. In zijn betoog zegt hij dat de vrijheid van meningsuiting, nog de enige vrijheid is die hij heeft. "Mijn kantoor heeft geblindeerde ramen", noemt hij als voorbeeld.

NOS
Wilders spreekt de rechters toe

Knoops: transparantie is het allerbelangrijkste

Volgens de advocaat is het het belangrijkste dat het proces open en eerlijk wordt gevoerd.

Welles nietes

Het is tot nu toe een welles-nietesspelletje tussen Knoops en het Openbaar Ministerie. Het is straks aan de rechter om te beslissen welke onderzoeksvragen van Knoops gegrond zijn en welke niet.

Zitting weer hervat

Knoops begint aan zijn repliek. Tot nu toe is zijn verweer: we handhaven ons verzoek, het is aan de rechtbank om een oordeel te vellen.

Kwartiertje pauze

Wilders en zijn advocaat Knoops willen even overleggen. Schorsing tot 18.45 uur.

OM komt Knoops en Wilders nauwelijks tegemoet

Ook het horen van de Amerikaanse deskundige Amos Guiora keurt het OM af, net als een onderzoek naar de standpunten van de PVV en de benoeming van rechtspsycholoog Van Koppen.

Justitie verzet zich ook tegen het verzoek om Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof te horen. Volgens het OM is een onderzoek naar terreur en jihadisme niet relevant.

Ook voegt het volgens het OM niets toe om peiler Maurice de Hond als getuigen in te brengen.

Anoniem, maar deskundig?

Knoops wilde een nieuwe wetenschapper inbrengen als deskundige, maar wilde zijn naam geheimhouden. Het gaat om een nieuwe deskundige die Hans Werdmölder moet vervangen, die zich afgemeld had.

Justitie vraagt zich af hoe dat in de praktijk in zijn werk zou moeten gaan. Ook is officier Van Kallen benieuwd of er wel een wettelijke basis voor is.

OM herhaalt: we hadden geen aangiften nodig voor het proces

Het OM wil dat de verzoeken voor onderzoeken naar aangiften worden afgewezen door de rechtbank. Volgens justitie hebben de aangiften Wilders niet benadeeld in zijn verdediging, omdat de aangiften helemaal niet nodig waren om over te gaan tot vervolging.

Officier Van Kallen: opmerkelijke aangiften zijn niet ongeldig

De officier van justitie ziet geen redenen om aan te nemen dat er onregelmatigheden zijn geweest bij het invullen van aangiften, zoals Knoops eerder stelde. Ook voelt justitie er niets voor om alle 'aangevers' te horen.

Vooraf ingevulde aangiften en aangiften die bij de slager konden worden ingevuld, zijn volgens Van Kallen opmerkelijk, maar niet onrechtsgeldig of ongeldig.

Wel concludeerde het OM dat er van 15 onderzochte aangiften er 3 niet aan de eisen voldoen. Die 3 mensen herkenden hun eigen handtekening niet.

OM voelt niets voor nieuwe deskundigen

Volgens justitie heeft de verdediging van Wilders weinig nieuwe informatie toegevoegd aan de eerder afgewezen onderzoekswensen, om onder meer minister Asscher te vervolgen en nieuwe deskundigen te benoemen. De officier van justitie vraagt de rechter om de nieuwe wensen weer af te wijzen.

OM: geen reden om lopende onderzoek stil te leggen

Justitie voelt er niets voor om de rechtszaak tegen Wilders op te schorten, tot duidelijk is hoe de stukken van advocaat Knoops bij het AD zijn beland.

Officier van justitie Bos stelt dat in de praktijk een lek maar zelden boven te krijgen. "Dus we moeten rekening houden met het feit dat het lek nooit gevonden wordt." Bos stelt dat in dat geval het zou betekenen dat de rechtszaak helemaal nooit hervat zou worden, en voelt daar niets voor.

Hij wijst erop dat er alternatieve communicatiemiddelen zijn, waarvan Wilders en zijn advocaat gebruik kunnen maken.

Justitie: onderzoek naar 'hack' bij Knoops moet niet door rechtbank worden geleid

Officier van Justitie Wouter Bos reageert op de mogelijke hack bij de advocaat van Wilders, waardoor de pleitnota bij de media is beland. "Indien er sprake is van een ernstig vermoeden van een strafbaar feit, is er alle reden toe om er onderzoek naar te doen. De vraag is welke instantie onderzoek moet verrichten. De heer Knoops heeft gezegd dat hij niet zeker weet of er aangifte te doen. Dat kunnen we moeilijk rijmen."

Volgens justitie is Wilders niet geschaad in het recht op een eerlijk proces. "Er is dus geen grond om het lek door de rechtbank te laten te onderzoeken." Volgens Bos is het OM in Amsterdam de juiste instantie om onderzoek te doen naar de kwestie, omdat het kantoor van Knoops in Amsterdam gevestigd is.

We gaan weer beginnen

Op het programma: eerst repliek en dupliek. En daarna komt Wilders zelf aan het woord.

Adjunct-hoofdredacteur AD vertelt over de gelekte documenten van Wilders

'Wij hebben niets illegaals gedaan'

Uur pauze

De officier van justitie pleit voor een uur pauze, omdat de verdediging van Wilders met veel aanvullende onderzoekswensen is gekomen. De zitting wordt een uur onderbroken, tot 17.00 uur.

Urenlang aan het woord

Knoops is nu sinds de lunchpauze al weer bijna 2,5 uur aan het woord. Er werd een kwartier geleden even overlegd of er geen pauze moest komen, maar Knoops gaat onvermoeid verder.

Nou ja, onvermoeid. "Ik heb de blaren op mijn tong gesproken, gewoon omdat we een aantal deskundigen willen horen." Knoops vraagt zich hardop af waarom er zoveel obstakels op worden geworpen.

Onjuiste aangiften

Knoops stelt na een steekproef dat er met het doen van aangifte tegen Wilders een hoop is misgegaan. Bekijk hier onder een overzicht van de belangrijkste conclusies van de advocaat. (Overigens hoeven de aangiften niet geldig te zijn, omdat het Openbaar Ministerie zelf heeft besloten om te vervolgen)

Knoops' advocaten
Screenshot van de presentatie van Knoops over de aangiftes tegen Wilders

De advocaat Knoops wil onderzoeken of die onregelmatigheden, die hij bij zijn steekproef tegenkwam, structureel zijn.

Rol kabinet?

Advocaat Knoops is van mening dat minister Asscher met zijn kritiek op de uitspraken van Wilders, de trias politica heeft geschonden, de scheiding der machten.

Asscher zei enkele dagen na de PVV-bijeenkomst tijdens de ministerraad dat hij met walging naar de beelden heeft gekeken en wat zich daar afspeelde. "Het vormt een triest hoofdstuk in onze politieke geschiedenis, met het uitlokken van zijn aanhang wordt willens en wetens een groep Nederlanders weggezet en worden mensen tegenover elkaar weggezet", zei Asscher toen.

De vicepremier riep hiermee een strafrechtelijke connotatie over deze uitspraken af, en hij deed dat namens het voltallige kabinet, zegt Knoops. "Hij zei eigenlijk dat meneer Wilders de opzet gehad heeft om mensen te beledigen. Dat is nogal wat."

Rechter zet er wat vaart achter

De voorzitter van de rechtbank interrumpeert Knoops tijdens een kleine pauze in zijn betoog. "Ik merk tussendoor op, dat u steeds noemt dat stukken beschikbaar zijn. De rechtbank heeft al die stukken, dus als het kan helpen om enige versnelling te hebben, dan nodig ik er u graag toe uit."

Knoops reageert lachend: "ik begrijp uw subtiele hint". En hij gaat verder met het behandelen van zijn pleitnotitie.

Ondertussen in Den Haag..

Vicepremier Asscher wilde na afloop van de wekelijkse ministerraad weinig kwijt over het proces tegen Wilders. "Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces, dus ook de verdachte Wilders. Daar hoort bij dat ik me erbuiten houd. Juist nu wil ik graag afstand houden."

Asscher zei kort na de uitspraken van Wilders over 'minder minder' dat hij met walging had gekeken naar wat daar gebeurde. De vicepremier staat nog steeds achter die woorden. Volgens Asscher werd er een groep weggezet en voelden veel Marokkanen zich daardoor aangesproken. "Ik vond het belangrijk om toen duidelijk te maken dat de rechtsstaat iedereen beschermt. Dat betekent ook dat de rechtsstaat de verdachte verzekert van een eerlijk proces en dat ik dus geen commentaar geef op de vervolging van Wilders."

Asscher: verdachte Wilders heeft recht op eerlijk proces