De minister reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de zaak rond de politiemol Mark. M. ANP

De politie gaat controleren of alle medewerkers in de belangrijkste vertrouwensfuncties een 'Verklaring geen bezwaar' hebben. Ook worden steekproeven uitgevoerd om te kijken of de landelijke regels gevolgd zijn bij het geven van toegang tot vertrouwelijke informatie aan medewerkers. 

Dat schrijft minister Van der Steur aan de Tweede Kamer in een reactie op de zaak van politiemol Mark M. In die zaak wordt een politiemedewerker verdacht van corruptie, plichtsverzuim en witwassen. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben verkocht aan criminelen. De mol had geen toegang mogen hebben tot die informatie.     

De minister wil ook dat toegang tot belangrijke vertrouwelijke informatie voortaan alleen wordt verleend als daar 'vier ogen' overheen zijn gegaan. Deze regel moet uiterlijk per 1 januari van kracht zijn.  

Van der Steur over politiemol

Zorgen

De minister zegt dat hij nog niet weet hoe groot de schade is die is aangericht in de zaak-M. Dat wordt volgens hem nog onderzocht, maar Van der Steur maakt zich er wel zorgen over. Hij kan niet uitsluiten dat er meer mollen zijn binnen de politie. 

De maatregelen die in zijn brief staan moeten ervoor zorgen dat de kans op nieuwe incidenten zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Grove fouten

Van der Steur benadrukt dat medewerkers niet in een vertrouwensfunctie mogen worden aangesteld als er geen 'Verklaring van geen bezwaar' is afgegeven. "Integriteit en veiligheid gaan boven capaciteit", schrijft hij. 

Net als korpschef Bouman erkent Van der Steur dat er rond de politiemol grove fouten zijn gemaakt. Hij beschouwt de kwestie als een zeer ernstige zaak en sluit niet uit dat de zaak-M. gevolgen heeft voor het personeel: "Ik heb de korpschef verzocht mij te berichten of hij aanleiding ziet tot het treffen van personele maatregelen." 

Opleiding 

Begeleiders van M. zouden meerdere keren hebben verzocht om hem van de opleiding weg te sturen. De manier waarop studenten worden begeleid laat Van der Steur nu evalueren.

De minister bereidt een wet voor die een uitgebreidere screening mogelijk maakt. Ook schrijft hij dat de inspectie van zijn ministerie een onderzoek instelt naar de opzet en werking van het integriteitsbeleid. Die inspectie gaat ook onderzoek doen naar beleid over het tegengaan van onjuist gebruik van politiesystemen.

Georganiseerde criminaliteit

Van der Steur sluit zijn brief af met de aankondiging van een 'fenomeenonderzoek'. Daarin wordt bekeken of er door de ontwikkeling van de georganiseerde misdaad meer kans is op corruptie bij de handhavingsdiensten, zoals douane, OM en allerlei inspectiediensten. 

STER reclame