De Zeeuwse politie aan het werk ANP

Niet alleen in lagere vertrouwensfuncties als die van politiemol Mark M. werden mensen geplaatst zonder AIVD-screening, maar ook in een hoge functie als korpschef. In 2003 werd in Zeeland een korpschef benoemd, zonder dat er een verklaring van geen bezwaar (VGB) was afgegeven.

Toen de screening vijf jaar later alsnog werd uitgevoerd, kreeg de korpschef de verklaring niet omdat hij chantabel zou zijn vanwege buitenechtelijke relaties. Het onderzoek van de AIVD duurde zes maanden, waar het maar acht weken had mogen duren. De korpschef werd op non-actief geplaatst en vertrok uiteindelijk bij de politie. 

Het is nooit duidelijk geworden waarom de screening niet eerder werd gedaan. De korpsbeheerder had het veiligheidsonderzoek in gang moeten zetten, maar dat is nooit gedaan. 

Vandaag werd bekend dat er rond 2009 tientallen mensen aan de slag zijn gegaan in vertrouwensfuncties bij de politie, zonder dat ze gescreend waren. De opgepakte politiemol Mark M. had ook een vertrouwensfunctie gekregen zonder VGB. 

STER reclame