Boeren in de Tweede Kamer
NOS Nieuws

Tribune vol boeren, maar kabinet krijgt steun van Kamer voor stikstofbeleid

De Tweede Kamer steunt, zoals verwacht, in meerderheid het stikstofbeleid van het kabinet. Moties van oppositiepartijen om het beleid af te keuren of ingrijpend te wijzigen kregen vanmiddag bij de stemmingen geen meerderheid. Ook een motie van wantrouwen van de PVV werd met ruime meerderheid verworpen.

Vorige week debatteerde de Kamer over de plannen van de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Staghouwer (Landbouw). Zij willen dat in de buurt van een groot aantal natuurgebieden de uitstoot van stikstof met 70 procent teruggebracht wordt. De provincies moeten gaan uitwerken hoe die doelen gehaald gaan worden. Duidelijk is al dat veel boerenbedrijven zullen moeten stoppen.

Perspectief voor boeren

De Kamer had vorige week veel kritiek, vooral op het gebrek aan perspectief voor de boeren die door het beleid getroffen worden. Maar ook toen al bleek dat de coalitie de grote lijnen van het beleid steunt, evenals de meeste linkse oppositiepartijen. Alleen de SP steunde vandaag de motie van afkeuring.

Bij de stemmingen zat de publieke tribune van de Tweede Kamer vol met boeren. Zij kwamen in de loop van de dag met trekkers en twee koeien naar Den Haag. Ze toonden zich met een applaus ingenomen met de stemverklaringen van de Kamerleden Van der Plas (BBB) en Van Meijeren (FvD). Maar dat is niet toegestaan, legde Kamervoorzitter Bergkamp uit.

VVD-congres

JA21 en BBB hadden een motie ingediend om het beleid ingrijpend te wijzigen, onder meer "door uit te gaan van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen". De tekst van dat voorstel was gelijk aan een motie die twee weken geleden door de leden van de VVD werd aangenomen op het congres van hun partij.

Toch stemde de VVD-fractie tegen. Volgens Kamerlid Thom van Campen is het kabinet al met de opdracht uit die congresmotie aan de slag en was de motie van JA21 en BBB daarom overbodig. Het leverde hem hoongelach op uit de oppositiebanken.

Advertentie via Ster.nl