NOS Nieuws Politiek Aangepast

Nieuwe coalitie gebaseerd op akkoord van 50 pagina's, oppositie reageert kritisch

 • Welkom in het liveblog over de presentatie van het regeerakkoord
 • Gisteren spraken de fracties van VVD, D66, CDA en CU na beraad hun steun uit voor het akkoord
 • Het regeerakkoord staat nu online (.pdf)
 • Linkse en rechtse oppositiepartijen reageren kritisch op de plannen
Liveblog gesloten
 • Liveblog gesloten

  Veel reacties vanavond op de presentatie van het regeerakkoord, met een lange reeks belangenorganisaties die stilstaan bij de gevolgen van de plannen van VVD, D66, CDA en CU voor hun sector. Maar wat betekent dit akkoord eigenlijk voor je eigen portemonnee?

  Meer daarover lees je hier:

  En hoe zit het nou met de nieuwe bestuurscultuur en welke partij heeft het meeste moeten inleveren?

  Lees hier de vragen die voorbijkwamen bij de Q&A op Facebook met politiek verslaggevers Xander van der Wulp (NOS) en Jorn Jonker (Nieuwsuur):

  Daarmee sluiten we dit liveblog over de presentatie van het coalitieakkoord. Morgenochtend zijn we terug met een nieuw blog, over het debat dat de Tweede Kamer nu gaat voeren over het eindverslag van de informateurs Remkes en Koolmees. VVD-leider Rutte zal daarin worden aangesteld als formateur, waarna hij de komende weken een kabinet kan gaan samenstellen. Tot morgen!

 • Politiebond: akkoord is meer van hetzelfde

  De plannen in het coalitieakkoord zijn wat politiebond NPB betreft "meer van hetzelfde en dus te weinig", zegt voorzitter Jan Struijs. "Wij zien een lange lijst in de magnetron opgewarmde beloften, maar het geld om daar serieus politiewerk van te maken, blijft ijskoud achterwege."

  VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen oplopend structureel een miljard euro reserveren voor het versterken van de veiligheid. Het moet onder meer gaan naar het tegengaan van ondermijning, de inlichtingendiensten en het versterken van de justitiële keten.

  Voor het versterken van de politieorganisatie is 200 miljoen euro uitgetrokken, maar volgens Struijs is niet duidelijk wat dat betekent. Hij zegt ook dat het korps kampt met een begrotingstekort van bijna 300 miljoen euro. "Het ziet er voor de passerende burger heel aardig uit, maar het politiepersoneel schiet er niets mee op."

 • Koning bijgepraat over formatie

  Koning Willem-Alexander heeft de informateurs Remkes en Koolmes ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Daar hebben zij hem geïnformeerd over hun eindverslag, met als bijlage het akkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

  De koning ontvangt de twee informateurs ANP
 • Nederlandse GGZ positief, maar bezorgd over jeugdhulp

  De Nederlandse GGZ, de belangenorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, zegt overwegend positief te zijn over het coalitieakkoord. Voorzitter Ruth Peetoom: "Mooi dat er in de plannen expliciet aandacht is voor mentale gezondheid en de ggz. We zijn blij met onder andere de investeringen in een preventieakkoord en de aandacht voor suïcidepreventie."

  Wel zijn er zorgen over de extra bezuiniging van een half miljard euro die de coalitie vanaf 2025 wil doorvoeren op jeugdhulp. "Dat gebeurt zonder goede onderbouwing. Zeker met de zware gevolgen van corona voor de jeugd die nog jarenlang zullen doorwerken kan er geen sprake zijn van minder geld voor de jeugdhulp."

  Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), een samenwerkingsverband van onder andere Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ, deelt die bezorgdheid. "We missen de onderbouwing voor deze extra bezuiniging en maken ons grote zorgen dat wederom de meest kwetsbare kinderen en gezinnen hier de dupe van zijn. We vragen de coalitiepartijen deze bezuiniging te heroverwegen." Aanbieders van jeugdhulp staan volgens BGZJ al onder druk en kunnen een verdere bezuiniging niet aan.

 • Prijs pakje sigaretten komende jaren naar 10 euro

  De tabaksaccijns wordt verhoogd, valt op te maken uit de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord. Daarmee stijgt de prijs van sigaretten de komende jaren, tot ongeveer 10 euro per pakje. De gemiddelde prijs van een pakje is nu nog 7,20 euro.

 • Vereniging Hogescholen vindt akkoord ambitieus, maar mist houvast voor hbo

  Net als veel andere brancheorganisaties en belangenbehartigers in de onderwijssector spreekt de Vereniging Hogescholen van ambitieuze plannen. Echter, voor het hbo biedt het akkoord te weinig houvast, vindt voorzitter Maurice Limmen. "Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderwijs in het hbo."

  Het afschaffen van het leenstelsel per studiejaar 2023-2024 vindt de Vereniging Hogescholen een goede stap. Het is goed dat hiermee een mogelijke drempel wordt weggenomen om een hbo-studie te gaan doen. We hebben die jonge professionals allemaal hard nodig in de ziekenhuizen, voor de klas en in de techniek."

 • PO-Raad: dichten salariskloof stemt hoopvol

  De PO-Raad, de belangenbehartiger voor schoolbesturen, vindt dat de plannen in het regeerakkoord hoopvol stemmen. "VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen de salariskloof dichten en structurele bekostiging bij een 'masterplan' voor versterking van de onderwijskwaliteit, zaken waar het onderwijs al heel lang om vraagt", zegt PO-Raad voorzitter Weima.

  De organisatie mist wel aandacht voor onderwijshuisvesting. "Dat stelt teleur: goede, gezonde, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen zijn noodzakelijk om goed te kunnen leren en werken."

 • Studentenbonden kondigen demonstratie aan na presentatie regeerakkoord

  Studentenbonden gaan begin volgend jaar demonstreren in reactie op de plannen die de coalitie heeft met het leenstelsel. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United vinden dat studenten onvoldoende gecompenseerd worden voor de schulden die ze onder het leenstelsel hebben opgebouwd.

  In het akkoord staat dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Studenten die onder het stelsel hebben geleend, krijgen compensatie in de vorm van korting op hun studieschuld of een studievoucher, die al bestaat. Voor dit plan wordt een miljard euro uitgetrokken.

  Volgens de LSVb kunnen studenten dan omgerekend 3000 euro terugkrijgen, 2000 uit de huidige voucherregeling en nog eens 1000 euro per student met het nieuwe plan. "Met dat bedrag kun je niet eens twee jaar collegegeld betalen. En dat terwijl studenten soms tienduizenden euro's schuld hebben opgelopen", vindt de bond.

  Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van een compensatie die "magertjes" is. Toch geeft het ISO de plannen een "studententien", wat studentenjargon is voor een zes. Dat is omdat de studiebeurs voor alle studenten terugkeert, het bindend studieadvies wordt versoepeld en het kabinet extra investeert in het hoger onderwijs.

 • Forum spreekt van kartelakkoord, hekelt minister voor Klimaat

  Forum voor Democratie noemt het regeerakkoord een kartelakkoord, dat in alles een voortzetting is van de ideeën van de bestuurders die vorig jaar zijn afgetreden. "Bestuurders worden dus niet afgestraft, maar juist beloond voor wanbestuur."

  De partij vindt dat "klimaatfetisjisme" en "betuttelende controledwang" tot een hoogtepunt komt met een minister voor Klimaat en Energie. Die gaat volgens Forum "miljarden aan onzinnige klimaatplannen en een verzonnen stikstofprobleem" uitgeven.

  Ook is in de schriftelijke verklaring van de partij te lezen dat Forum voor Democratie vindt dat Nederlanders "geplaagd" gaan worden door een suikertaks en rekeningrijden.

 • Onderwijsbond AOb: actievoeren loont dus

  De Algemene Onderwijsbond (AOb) concludeert dat het loont om actie te voeren, omdat in het regeerakkoord staat dat de loonkloof - het salarisverschil tussen leraren in het basisonderwijs en die in het voortgezet onderwijs - wordt gedicht. "Daar strijden wij al jaren voor", reageert de grootste onderwijsbond van Nederland. Ook het onderbrengen van het het speciaal onderwijs bij het voortgezet onderwijs vindt de AOb een goede stap.

  De bond vindt wel dat er te weinig wordt gedaan om het lerarentekort aan te pakken. Informateur Koolmees zei dat dit probleem niet in één kabinetsperiode kan worden opgelost, omdat er te weinig leraren zijn. "Dat vind ik wel een schokkend gebrek aan ambitie", aldus AOb-voorzitter Van Gelder. "Het woordje 'lerarentekort' staat één keer in het regeerakkoord, en dan alleen nog met de opmerking dat de huidige leraren meer uren zouden moeten werken. Alsof dat mogelijk zou zijn, met de huidige werkdruk."

 • Van Haga: akkoord is een ramp

 • Oppositie kritisch op coalitieakkoord: 'dezelfde partijen met dezelfde ideeën'

  De grootste oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch op het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. Vooral de geloofwaardigheid van de partijen en de zorguitgaven noemen ze problematisch.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Oppositie kritisch op coalitieakkoord: 'dezelfde partijen met dezelfde ideeën'
 • Denk: helaas, het is niet anders

  Denk-leider Azarkan had nog hoop dat er toch geen kabinet-Rutte IV zou komen. "Maar helaas, het is niet anders." Volgens hem moet de coalitie oppassen dat dit niet het kabinet wordt van de loze beloften: "Met heel veel geld koop je geen vertrouwen". Azarkan is ook teleurgesteld in de 4,5 miljard bezuinigingen in de zorg, zegt hij.

 • Kinderopvangbranche positief, maar had meer gehoopt

  De kinderopvangbranche reageert gematigd positief over de plannen in het akkoord. "Kinderopvang wordt voor veel mensen goedkoper, dat is goed nieuws, maar dan wel in het bijzonder voor de hoge inkomens - en dat is een aandachtspunt", vindt Brancheorganisatie Kinderopvang. "Waar we ongelukkig mee zijn, is dat de kinderopvang niet breder toegankelijk wordt, voor niet-werkende ouders. Dat is teleurstellend en de prijs die we betalen voor het 'gratis maken'".

  Ook Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vindt dat. "Afschaffing van de kinderopvangtoeslag is een doorbraak en fantastisch nieuws voor werkende ouders. Het kabinet laat echter een kans liggen, omdat de kansenongelijkheid niet wordt aangepakt, doordat kinderen van niet-werkende ouders geen toegang krijgen."

 • Partij voor de Dieren vertrouwt regering onder Rutte niet

  Partij voor de Dieren-leider Ouwehand zegt over het akkoord dat het krimpen van de veestapel nog steeds het grote taboe is. "En de stikstofcrisis lijkt te worden opgelost met het verschuiven en verplaatsen van problemen op kosten van de belastingbetaler."

  Volgens de Partij voor de Dieren is het niet mogelijk om vertrouwen te hebben in een regering onder leiding van Rutte. "Want als het hem uitkomt, is hij bereid om te liegen tegen de Kamer."