Explosie Beiroet

Ravage in Beiroet dag na explosie steeds duidelijker

Weggeblazen auto's, verwoeste gebouwen; een dag na de explosie in de haven ziet Beiroet eruit als een slagveld.

Meer video's